Výsledky Memoriálu OTC SARA (CW) 2009

V nedeľu 13. septembra 2009 sa konala telegrafná časť preteku Memoriálu OTC SARA. Jesennej CW časti sa zúčastnilo okolo 70 staníc.Denníky zaslalo 46 súťažiacich staníc, z toho jeden poslucháč.Počas preteku pracovala klubová stanica OM9OT, ktorej operátorom bol Paľo, OM5BP, s pekným výsledkom 59 QSO. Pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Podmienky šírenia boli dobré, až na malé nedostatky při súťažnom kóde niektorých staníc.

Pretek bol dôstojnou spomienkou na našich zosnulých kamarátov, členov klubu. Ďakujeme všetkým rádioamatérom za účasť v preteku. Jarná časť (SSB) Memoriálu OTC SARA sa bude konať v nedeľu 9.mája 2010, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame. Podmienky nájdete na https://otc.cq.sk/memorial-otc-sara/

Výsledky Memoriálu OTC SARA (CW) 2009: https://otc.cq.sk/download/memorial_otc/results/2009_cw.pdf

Za Radu OTC Vilo, OM3CAQ

Pridaj komentár