Výsledky z OMAC – ročník 2020

N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu
N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu

Preteky OM Activity Contest (ďalej len „OMAC“) organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Majú 12 etáp, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB. Tu sú výsledky za ročník 2019/2020, vždy prvé tri miesta v každej kategórii. Celkové výsledky nájdete na stránke http://omac.telesweb.sk/

Kategória QRO/CW+SSB

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OM3PA   3552*   3825   3450*   3536*   4498   4966   5330   4100   3718   4160   4056   4550  39203
 2.  OM2KI   3552   3952   3354*   3325*   4225   4680   5148   4275   4056   0   3952   4680  38520
 3.  OM2RL   0   3588   2850*   3150*   4030   4275   4784   3952   3484   4004   3666   3744  35527

 

Kategória QRO/CW

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OK2PYA   1020   1029   425*   465*   1134   1342   1752   1386   1368   1155   960*   1113  11299
 2.  OM3ZU   840   720*   420*   228*   1050   1071   1060   1056   1058   1008   880   882  8905
 3.  OK1FGD   0   798   0   0   945   1265   1197   0   1265   1020   924   945  8359

 

Kategória QRO/SSB

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OM1DK   1656*   1898   1872*   2028   2080   2522   2392   2125   1768*   2054   1875   2080  19054
 2.  OM3SEM   1536*   285*   1700*   1925   2210   1992   2236   1950   1794   2028   1924   2080  18139
 3.  OM6WW   0   1846   0   1850   2054   2200   2366   0   1742   1750   1924   2236  17968

Kategória QRP/CW+SSB

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OK1LL   2222   2156   1092*   1155*   2507   2254   2640   2544   2736   2520   0   2472  22051
 2.  OK1LO   2760   1869*   969*   1150*   2277   2184   2310   2398   2550   2784   1914   2369  21546
 3.  OK1JPO   0   1980   0   0   0   0   0   0   2040   0   0   0  4020

 

Kategória QRP/CW

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OM3WZ   860   817   325*   176*   1008   1020   1102   1050   966   880   703   702*  8406
 2.  OK1FKD   900   860   266   49   945   882   1218   0   0   0   0   0  5120
 3.  OM5RW   0   0   0   0   0   0   1120   0   1056   960   874   903  4913

 

Kategória QRP/SSB

 Poradie  Značka  Nov  Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Máj  Jún  Júl  Aug  Sep  Okt  Výsledok
 1.  OM7KW   0   0   756   946   1272   924   0   738   860   1224   448   0  7168
 2.  OM5LD   0   720   570   665   0   798   741   720   660   840   0   720  6434
 3.  OK1LST   468   0   0   360   612   594   612   544   570   468   576   0  4804

 

Prameň: http://omac.telesweb.sk/