Skúšky a povolenia pre rádioamatérov

Yaesu VX-3E
Yaesu VX-3E

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) oznamuje, že Ing. Katarína Michňová už pre Regulačný úrad nepracuje a od 1.10.2020 jej pracovnú agendu, t. j. skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a povolenia pre rádioamatérov prebrala PhDr. Simona Bartíková. Nová kolegyňa má humanitné vzdelanie, skúsenosti z oblasti finančníctva, administratívy a nechýbajú jej ani organizačné zručnosti. Vzhľadom na to, že nová kolegyňa je v procese adaptačného vzdelávania poprosím záujemcov o trpezlivosť a v prípade potreby konzultácie, kontaktovali kolegyňu elektronickou poštou. Ďakujeme za pochopenie. Kontaktné údaje ostávajú nezmenené, e-mail: skusky@teleoff.gov.sk

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

Regulačný úrad na základe preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca

Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Slovenská republika

tel.: +421 2 57 88 15 52
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

www.teleoff.gov.sk

Instagram: @regulacny_urad
YouTube: Regulačný úrad
Facebook: Regulačný úrad