Výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2022

Mali ste 6.februára 2022 zapnutú rádiostanicu na 144 alebo 432 MHz? Tak ste sa zrejme zúčastnili Zimného QRP závod na VKV 2022. Mirek OK1DOM spracoval výsledky, ktoré teraz prinášame:

144 MHz CALL QSO Body dekl spoč. chyby Body výsl. % LOC Asl ODX Call QRB PA Ant
1 OK1KAD 49 8146 8146 0 8146 0 JO60LJ 1244 OM5CM 455 10 W DK7ZB-11el
2 OM3CQF 64 8321 8319 1488 6831 17,9 JN88RT 622 OK1PMA 305 10 W F9FT 16.el
3 OK1NPF 54 6783 6783 0 6783 0 JO70RL 520 I4GHG 770 10 W 7el.Y
4 OK1JD 58 6818 6818 49 6769 0,72 JO80EH 1115 S59A 404 5 W 6 el DK7ZB
5 OK1AKI 59 6836 6836 104 6732 1,52 JO70UK 670 I4GHG 772 10 W 6el.Yagi
6 OK1KKL 51 5986 5984 242 5742 4,04 JO70PO 744 E73O 657 10 W 11el.
7 OK1HZ 40 5664 5664 0 5664 0 JN89UE 480 I4GHG 715 10 W 2x7el.
8 OL1B 47 5695 5693 206 5487 3,62 JO80IB 995 S59A 379 10 W PA0MS
9 OK7NV 44 5347 5376 254 5122 4,72 JN79IP 660 HG1DRD 349 5 W 5el.Y
10 OK1FQK 43 4718 4717 0 4717 0 JN79NU 555 DL6GCK 498 10 W GW4CQT
11 OK2PPK 45 4660 4660 0 4660 0 JN89GH 562 I4GHG 682 10 W 5el. DK7ZB
12 OK1ELA 50 4516 4514 68 4446 1,51 JN89AR 780 S59A 338 10 W 10el
13 OK1KPA 44 4347 4346 172 4174 3,96 JN79US 220 S59A 343 10 W 6 el.Y
14 OK4DJ 48 4009 4009 0 4009 0 JN89FN 666 S59A 321 10 W OK5IM 4el Yagi
15 OK1FEN 32 3963 3965 95 3870 2,4 JO70NA 337 E73O 602 10 W 6 el Yagi
16 OK6PS 38 3803 3803 75 3728 1,97 JO80FF 1040 OK1KAD 249 10 W 2x9LFA
17 OK6TW 43 4315 4315 890 3425 20,6 JN89FN 650 OE4WHG 273 10 W 12el.
18 OK2BPN 31 3432 3432 87 3345 2,53 JN89UF 330 DJ7R 435 10 W 4×7 el.
19 OK2VZE 36 3339 3339 154 3185 4,61 JN89KL 680 S59A 317 10 W DK7ZB 5el
20 OM3TUC 23 3413 3412 285 3127 8,35 JN88ME 350 E73O 363 10 W 8el.DK7ZB
21 OK1KWV 19 2601 2601 0 2601 0 JN79EJ 503 HG1DRD 338 10 W 10el DK7ZB
22 OK1JEH 22 2334 2331 119 2212 5,11 JO60OK 875 OK6PS 231 5 W DIPOL
23 OM5LD 23 2075 2073 0 2073 0 JN98AH 230 OK1JD 253 10 W 5el yagi
24 OM1HI 17 2250 2250 269 1981 12 JN88ME ? OK6PS 230 10 W 7 el.yagi
25 OK1PMA 17 1898 1898 0 1898 0 JO60XI 325 OM3CQF 305 10 W ?
26 OK1AIN 26 1896 1895 0 1895 0 JN79IR 585 OK1KAD 145 5 W 1/4
27 OK2KGU 17 1311 1311 0 1311 0 JN89IG 700 OK7VV 149 10 W 1xF9FT
28 OK1DOM 16 1225 1225 150 1075 12,2 JO70DA 385 OL1B 172 10 W 11Y
29 OK1DPV 22 1176 1176 181 995 15,4 JN79IX 400 OK1KAD 132 10 W sg7700
30 OK1JC 12 847 847 101 746 11,9 JO70SL 470 OK6TW 121 10 W DIAMOND X-200
31 OM6JO 8 683 683 0 683 0 JN99KB 430 OK2FYM 112 5 W 10 el. yagi
32 OM3KEG 12 677 677 63 614 9,31 JN98CR 216 OK1KTW 172 2 W YAGI
33 OM3THX 12 677 677 63 614 9,31 JN98CR 216 OK1KTW 172 2 W YAGI
34 OM1II 6 545 545 0 545 0 JN88NC ? S59A 180 10 W ?
35 OK1KCB 8 956 956 534 422 55,9 JN79GB 544 OK1KAD 186 8 W 2x YAGI 13 el
36 OK2TKE 4 223 223 0 223 0 JN89KD 226 OK2KZO 68 10 W 5 el. Yagi
37 OK2LB 8 451 451 247 204 54,8 JN89II 460 OM3CQF 81 5 W Diamond X300
38 OM3WPQ 3 33 33 7 26 21,2 JN98ER 220 OM3THX 12 2 W YAGI
39 OM3TLE 3 15 15 0 15 0 JN98CR 216 OM3WPQ 12 4 W 4 el. Yagi
432 MHz CALL QSO Body dekl spoč. chyby Body výsl. % LOC Asl ODX Call QRB PA Ant
1 OK1JD 34 3667 3667 0 3667 0 JO80EH 1115 OK1RDO 267 5 W 10 el DK7ZB
2 OK1AKI 34 3358 3358 0 3358 0 JO70UK 670 OK1RDO 228 10 W 1x19el.Yagi
3 OK1KAD 27 3384 3384 151 3233 4,46 JO60LJ 1244 OK1JD 242 10 W DK7ZB-11el
4 OK1KKL 31 3040 3037 84 2953 2,77 JO70PO 744 OE3EMC 225 10 W 21el
5 OM3CQF 30 2934 2934 263 2671 8,96 JN88RT 622 OK1JD 184 10 W F9FT 10.el
6 OK1FEN 25 2593 2593 0 2593 0 JO70NA 338 DK1X 438 10 W 6 a 2x15el Yagi
7 OK2PPK 24 2233 2233 0 2233 0 JN89GH 562 DB6NT 361 10 W 9.el DK7ZB
8 OK1FQK 24 2281 2281 53 2228 2,32 JN79NU 555 DB6NT 245 10 W 13 el. DL6WU
9 OK1AIN 26 2100 2099 0 2099 0 JN79IR 585 OK3YL 145 5 W 1/4
10 OK4DJ 27 2071 2071 0 2071 0 JN89FN 666 OM3TUC 158 10 W OK5IM 5el Yagi
11 OK1KPA 26 2178 2177 147 2030 6,75 JN79US 220 OK1KAD 208 10 W 8 el.Y
12 OK1NPF 25 2007 2007 0 2007 0 JO70RL 520 OE3EMC 213 5 W 19el DL6WU
13 OK7NV 22 2004 2026 137 1889 6,76 JN79IP 660 DL1RWO/P 153 5 W 10el.Y
14 OL1B 22 1978 1978 381 1597 19,3 JO80IB 995 OK1DOM 172 10 W PA0MS pro 2m
15 OK1JEH 15 1473 1472 0 1472 0 JO60OK 875 OK1AKI 177 5 W QVAD
16 OM1HI 13 1326 1329 0 1329 0 JN88ME ? OK1TEH 287 10 W 10 el.yagi
17 OK1PMA 15 1409 1409 125 1284 8,87 JO60XI 325 OK1JD 171 10 W ?
18 OK2VZE 18 1220 1220 0 1220 0 JN89KL 680 OM6ABF 153 10 W DK7ZB 8el
19 OM3TUC 11 1185 1184 0 1184 0 JN88ME 350 OK1TEH 287 10 W 19el.DJ9BV
20 OK1ELA 18 1170 1168 0 1168 0 JN89AR 780 OK1TEH 122 10 W 20el
21 OK1DOM 16 1618 1618 555 1063 34,3 JO70DA 350 OL1B 172 10 W 23Y
22 OK1KWV 8 822 822 37 785 4,5 JN79EJ 503 OK1KAD 150 10 W 14el DK7ZB
23 SQ6IUS 7 729 729 0 729 0 JO80RG 890 OK1TEH 213 5 W 15el diamond
24 SP9LJE/P 6 728 728 136 592 18,7 JO80RG 890 OK1TEH 213 5 W 15 el Diamond
25 OM5LD 11 574 574 0 574 0 JN98AH 230 OM3CLS 93 5 W 1x 9el F9FT
26 OK3YL 5 485 485 0 485 0 JO60LJ 1244 OK1AIN 145 10 W 14el DK7ZB
27 SP6MQO 4 429 429 0 429 0 JO80RG 890 OK1TEH 213 5 W YAGI,DIAMOND
28 OK1HZ 4 358 358 0 358 0 JN89UE 480 OL1B 121 10 W 76cm mobilewhip
29 OK2PKD 4 279 279 0 279 0 JN99BL 375 OK2VZE 90 10 W magnetka
30 OK1JC 6 278 278 0 278 0 JO70SL 470 OK1ELA 90 10 W DIAMOND X-200
31 OK2KGU 8 277 277 0 277 0 JN89IG 700 OM3CQF 74 10 W 1xF9FT
32 OM3KEG 7 280 280 7 273 2,5 JN98CR 216 OM3PV 59 3 W QUAD
33 OM3THX 7 280 280 7 273 2,5 JN98CR 216 OM3PV 59 3 W QUAD
34 OK1DPV 6 242 242 0 242 0 JN79IX 400 OK1JPP 86 10 W SG7700
35 OM3TLE 4 63 71 14 57 19,7 JN98DR 216 OM5LD 49 4 W Yagi
36 OM3WPQ 3 33 33 7 26 21,2 JN98ER 220 OM3THX 12 4 W 4 el. Yagi
37 OM1II 1 12 12 0 12 0 JN88NC ? OM1HI 11 10 W ?
All CALL Body 144 Body 432 Celkem
1 OK1KAD 8146 3233 11379
2 OK1JD 6769 3667 10436
3 OK1AKI 6732 3358 10090
4 OM3CQF 6831 2671 9502
5 OK1NPF 6783 2007 8790
6 OK1KKL 5742 2953 8695
7 OL1B 5487 1597 7084
8 OK7NV 5122 1889 7011
9 OK1FQK 4717 2228 6945
10 OK2PPK 4660 2233 6893
11 OK1FEN 3870 2593 6463
12 OK1KPA 4174 2030 6204
13 OK4DJ 4009 2071 6080
14 OK1HZ 5664 358 6022
15 OK1ELA 4446 1168 5614
16 OK2VZE 3185 1220 4405
17 OM3TUC 3127 1184 4311
18 OK1AIN 1895 2099 3994
19 OK6PS 3728 0 3728
20 OK1JEH 2212 1472 3684
21 OK6TW 3425 0 3425
22 OK1KWV 2601 785 3386
23 OK2BPN 3345 0 3345
24 OM1HI 1981 1329 3310
25 OK1PMA 1898 1284 3182
26 OM5LD 2073 574 2647
27 OK1DOM 1075 1063 2138
28 OK2KGU 1311 277 1588
29 OK1DPV 995 242 1237
30 OK1JC 746 278 1024
31 OM3KEG 614 273 887
32 OM3THX 614 273 887
33 SQ6IUS 0 729 729
34 OM6JO 683 0 683
35 SP9LJE/p 0 592 592
36 OM1II 545 12 557
37 OK3YL 0 485 485
38 SP6MQO 0 429 429
39 OK1KCB 422 0 422
40 OK2PKD 0 279 279
41 OK2TKE 223 0 223
42 OK2LB 204 0 204
43 OM3TLE 15 57 72
44 OM3WPQ 26 26 52
5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x