Zmeny v podmienkach CQ WW WPX contest-ov 2021

Contesting
Contesting

Od roku 2021 všetky CQ WW WPX contesty, teda RTTY, SSB aj CW, budú mať novú kategóriu „Multi-Transmitter Distributed„. V tejto kategórii sa môže spojiť až šesť individuálnych pracovísk v rámci jednej DXCC a CQ zóny do jedného tímu. V jednom čase môžu mať na pásme len jeden TX signál. Použiť je možné aj remote station za splnenia uvedených podmienok.  Je to zrejme aj odozva na súčasnú situáciu s COVID-19, ale riaditelia CQ WW WPX contest-ov tvrdia, že táto kategória bude natrvalo.

Druhou zmenou  v CQ WW WPX SSB a CW Single Operator kategóriách je, že bude povolené QSO alerting, teda upozornenia na možné spojenia, napríklad DX cluster. Toto sa netýka len Single Operator Classic Overlay kategórií, kde sa zároveň skracuje prevádzkový čas z 36 na 24 hodín. Zo zoznamu kategórií vypadávajú Multi-Operator Single Transmitter High and Low Power Classic Overlay. Ruší sa aj nutnosť vytvárať audiozáznam z pretekov.

Úplné znenie nových podmienok CQ WW WPX contest-ov bude zvrejnené začiatkom roka 2021.