10 bodov HAM Spiritu

10 bodov HAM Spiritu ako ich propagoval Ing.Vladimír Srdínko, ex OK1SV

Telegrafný kľúč
Telegrafný kľúč

1. Rádioamatér nesmie byť sebec… Nepoužíva svoje zariadenie iba pre svoje potešenie a nekazí ostatným rádioamatérom radosť zo spojenia ani úmyselne, ani neúmyselne – trpezlivo počká s volaním protistanice, až druhá stanica spojenie dokončí. Nevolá bezhlavo, keď by protistanicu vôbec nepočul. Používa len takého príkonu, ktorého je pre dané spojenie potrebne, miestne a blízke spojenie potom nerobí v úsekoch pásma, vyhradených pre DX-prevádzku . Vždy sa odladí, ak ho o to požiada iná stanica, ktoré ruší jej spojenie a pod. Je si vedomý svojich povinností voči ostatným a neklame nikdy dôveru, danú mu udelením oprávnenia k vysielaniu.
2. Rádioamatér dodržuje vždy a za všetkých okolností povoľovacie podmienky a všetky ďalšie zákonné povinnosti. Je to vecou jeho cti!

3. Rádioamatér je pokrokový, udržuje svoje zariadenie na najlepšej technickej úrovni a vylepšuje ju nepretržite podľa posledných vedeckých poznatkov, aby čo najlepšie využil rádioamatérskych pásiem. Jeho zariadenie má vždy nielen technickú úroveň, ale aj čo najlepší vzhľad.

4X6HX Global QSL4. Rádioamatér pomáha druhým, každý druhý rádioamatér je mu priateľom. Zo začiatočníkmi pracuje pomaly a trpezlivo a radí im v prevádzke aj pri stavbe ich zariadení. Rovnako jeho vzťah k susedom, vlastniacim rozhlasové a televízne prijímače je vždy taký, aký amatérsky duch prikazuje.

5. Rádioamatér rešpektuje rôzne druhy rádioamatérske činnosti, svoju vlastnú činnosť nepovyšuje nad ostatne, nedíva sa s pohŕdaním na VKV, na technickú činnosť, ani na DX-prácu, má snahu pre získanie QSL – lístku, diplomu a podobne. Každý druh našej činnosti má svoje opodstatnenie a svojich zástancov, ktorý sa navzájom rešpektujú.

6. Rádioamatér je človek vyrovnaný. Amatérske rádio je jeho koníčkom, ale nesmie si dovoliť pre neho zanedbávať svoje povinnosti voči rodine, v povolaní, v škole a voči verejnosti vôbec.

QSL 5R8FU7. Rádioamatér je tiež obetavý a pomôže samozrejme tam, kde je jeho vedomostí potreba, nech už na pracovisku, alebo napríklad v prípade núdze, pri katastrofe a podobne. Nikdy sa pre to nepovyšuje, je to jeho samozrejmá povinnosť.

8. Rádioamatér pomáha tiež vede. Dodáva exaktné výsledky svojich pozorovaní pri rôznych svetových akciách, čo je pri celosvetovej rádioamatérske sieti staníc neoceniteľnou pomocou. Obzvlášť dobré výsledky svojej technickej práce dáva samozrejme technickej verejnosti k dispozícii.

9. Rádioamatér je čestný a otvorený. To je tiež zmyslom rádioamatérskych spojení, závodov a súťaži. Nikdy si nepomáha švindľom a podvodom!

10. Rádioamatér šíri priateľstvo medzi národmi celého sveta v tom najkrajšom slova zmysle.

Verím že väčšina našich rádioamatérov tie pravidlá dodržuje aj keď výnimky sa nájdu všade…

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x