Ad: ladenie tunerov

Určite to všetci poznáte – lúštite slabý signál, keď tu zrazu záznej 9+30. Katastrofa, hromženie. Desať, možno dvadsať sekúnd sleduje márny pokus ladiča vyladiť koncový stupeň či tunerom pripasovať anténu. Je to choroba. Ladič krúti gombíkmi netušiac ako tuner vyladiť alebo nemá predznačené pozície na stupnici. Načo to?

Pamätajte:

  • najlepší nastavovací gombík je žiadny gombík
  • preštudujte si manuál k tuneru – solídny výrobca uvádza ako správne ladiť tuner
  • naučte sa tuner nastavovať v čase, keď sú pásma prázdne
  • tuner nie je nutné zakaždým dolaďovať pri malých zmenách frekvencie
  • urobte si ladiacu tabuľku alebo na stupniciach pri gombíkoch si vyznačte optimálne nastavenie podľa pásiem, prípadne aj segmentov pásma ak potrebujete
  • na vyladenie použite čo najmenší výkon = menej QRM aj dlhšia životnosť tunera
  • Pridaj komentár