AGC ND6T

Čo je AGC?

AGC (Automatic Gain Control) je dôležitou súčasťou každého zariadenia. Dynamika signálov prichádzajúcich z antény je tak veľká, že príjem bez tohto obvodu je veľmi nepríjemný. Skonštruovať kvalitné AGC je pomerne náročné, ale aj jednoduchší obvod môže výrazne pomôcť.

Možné zapojenie AGC s A244D (TCA440)

Viackrát som použil vlastné riešenie s obvodom A244D (TCA440). Princíp je jednoduchý: NF signál spred regulátora hlasitosti usmerníme a privedieme na pin 10 tohto IO. Rozsah regulácie je možný až 60 dB. Nevýhodu však je, že MF časť A244D pracuje len na nízkych frekvenciách. Tento typ AGC by teda nezabránil prebudeniu VF obvodov prjímača.

AGC ND6T

ND6T vyvinul pre QRP TCVR uBITX zapojenie AGC, ktoré sa pripája na vstup prijímača. Principiálne sa pomocou napätia mení odpor dvojice MOSFET tranzistorov voči zemi.

AGC ND6T
AGC ND6T

Obvod pozostáva zo zosilňovača s tranzistorom Q1 za ktorým je zapojený usmerňovač s diódami D1 a D2. Ak je do tohto zosilňovača privádzaný NF signál menší ako 30 mV, tak jeho výstupné napätie je pomerne malé a nezmení kľudové nastavenie MOSFET-ov Q2 (v sérii) a Q3 (paralelne). Vzniká len menší vložný útlm cca. 0,6 dB.

Ak privedieme signál s väčšou úrovňou, už začne dochádzať ku nárastu napätia za usmerňovačom a pracovné body Q2 a Q3 sa zmenia. NF signál s úrovňou 1V by predstavoval asi 3V jednosmerného napätia. To vytvorí útlm 34 až 50 dB (podľa frekvencie). Časová konštanta AGC je určená kapacitou C4 a odporom R6, teda 1 sekunda.

Zapojenie som realizoval na kúsku univerzálneho plošného spoja. Pozor je potrebné dať na zásady VF konštrukcie, aby nedošlo ku zníženiu možného útlmu či ovplvňovaniu AGC iným VF napätím. Mne sa osvedčila kratšia časová konštanta a to výrazne kratšia (150k a 1uF).

AGC ND6T by som odporúčal ako vhodný doplnok pre HAM konštrukcie prijímačov a TCVR-ov.

Prameň: http://www.nd6t.com/uBITX/AGC.htm