Analýza elektronických obvodov programom DC Circuit Analysis 1.4

DC Circuit Analysis 1.4 Arthura Tanzellu je program na jednosmernú analýzu elektronických obvodov zložených z rezistorov, diód, bipolárnych aj FET tranzistorov a DTL, TTL a CMOS logických obvodov. Aj keď je to „bradatý“ program z roku 1995 môže byť zaujímavým najmä pre študentov a experimentátorov. HW nároky sú nízke: 286-ka s EGA/VGA grafickou kartou, 256 kB RAM a asi 800 kB miesta na pevnom disku. Skúsenosti však ukazujú, že optimom je 486-ka s farebným monitorom, čo asi nikomu nebude robiť ale problémy.

Inštalácia programu sa začína rozbalením ZIP súboru a následným spustením súboru „install.exe“, samorozbaľovacieho Lharc archvívu, ktorý vytvorí adresár DC14 s asi stovkou súborov. DC Circuit Analysis je 30-dňový shareware, ak chcete používať program aj po uplynutí skúšobnej lehoty, je potrebné zaplatiť autorovi 15 USD.

Po spustení programu sa po úvodnej obrazovke dostanete do šesťpoložkového menu programu:

  • Analyse Circuit

: je manuálna analýza obvodu. Slovo manuálna znamená, že všetky premenné prvky (potenciometre, prepínače) je možné ľubovoľne nastavovať a sledovať ich účinok priamo v obvode. V jednotlivých uzloch program zobrazuje napätie a na rezistoroch zobrazuje aj smer a veľkosť pretekajúceho prúdu. Zaujímavým doplnkom je automatické sledovanie výkonového preťaženia rezistorov. Po prekročení 0,25W sa rezistor zafarbí na červeno (aké výstižné, hi) a okrem toho program na túto skutočnosť upozorní ak textovým hlásením. Po stlačení klávesy „p“ pri kurzorom označenom potenciometre sa vykreslí graf zobrazujúci zmenu napätia v jednotlivých uzloch. Intuitívna nápoveda, čo ktorá klávesa robí je v spodnej časti obrazovky.

Graf napätia v meranom bode podľa vstupného napätia

  • Modify Circuit

: je vytváranie a úprava zapojenia. Zobrazenú schému je možné ľubovoľne editovať. Vďaka premyslenému kurzorovému ovládaniu a knižnici súčiastok je to jednoduché. Jedinou zvláštnosťou je, že súčiastky sú navzájom spájané cez uzol, aj keď ide len o dve súčiastky. Nejde o pochybenie autora, uzly sú totiž meracie body a bez nich by bolo možné nakresliť aj schému, v ktorej by nebolo jasné kde „merať“. Schéma je nakreslená trošku kostrbato, ale dá sa na to zvyknúť. Aj tu je k dispozícii intuitívna nápoveda v spodnej časti obrazovky plus krátky help objasňujúci ako kresliť a zostavovať schémy.

  • Select sample circuit

: výber súboru. K dispozícii je veľké množstvo rôznych vzorových zapojení, na ktorých sa užívateľ najlepšie zoznámi s možnosťami programu.

  • Save Circuit As

: uloží obvod do súboru s názvom, ktorý zadáme.

  • Save Circuit

: uloží obvod do súboru pod názvom, pod ktorým sme ho otvorili.

  • Exit

: ukončenie programu.

Mať DC Circuit Analysis pre niekoľkými rokmi na strednej škole, bol by som si ušetril množstvo presedných hodín nad Kirchoffovými zákonmi, Théveninovými a Nortonovými poučkami, HI. Dnes po ňom siaham zriedkavo, len ak si potrebujem overiť nejaký obvod, v ktorom sa mi niečo nefunguje. Takto môžem porovnávať vypočítané a namerané hodnoty napätí a prúdov, čo umožňuje rýchle a presné odhalenie príčiny nefunkčnosti obvodu. Myslím však, že program by potreboval ešte niekoľko vylepšení – väčšiu databázu súčiastok a kvalitnejšie zobrazenie schémy. Hodnotím 1 mínus. DC Circuit Analysis nájdete na CQ.sk v sekcii „Na stiahnutie“.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x