Budúcoročná novinka v pravidlách SSB Ligy

Od roku 2021 bude v podmienkach SSB Ligy platiť obmedzenie na umiestnenie VF vybavenia stanice v kruhu o priemere 500 m. Je povolená prevádzka zo stáleho pracoviska aj remote station, no sú zakázané vzdialené prijímače.