Premodulovanie vysielača – čo je na tom zlé?

Pozrite si nasledovné video prevádzky SN9D

Vcelku pekná prevádzka, však? Ale všimli ste si indikáciu ALC na transceiveri? Áno, indikátor výrazne presahuje polovicu. Znamená to, že regulačný obvod zosilňovača musí znižovať zisk, keďže z budiaceho stupňa prichádza príliš veľa budenia.

Tento efekt môže byť síce vítaný pre operátora – pretože tým zdvihne stredný výkon, ale zároveň je vysoko nežiadúci, pretože v tejto oblasti vysielač produkuje intermodulačné (IMD) produkty.

Efekt kompresoraČo je ALC?

ALC je obvod vysielača, ktorého funkciou je obmedzovať premodulovanie, vznik rušenie v okolí vysielaného signálu (spletrovanie) a ochrana obvodov vysielača. Ak ALC zaregistruje premodulovanie, samočinne zníži zisk zosilňovacích stupňov vysielača. Druhou funkciou ALC je reflektometrická ochrana, ktorá taktiež zníži zisk zosilňovacích stupňov vysielača aby nedošlo k poškodeniu výstupných obvodov.

ALC teda vytvára určitú kompresiu signálu. Prejavuje sa to tak, že ručičky indikátora výkonu sú viac vpravo a protistanice hovoria, že signál je mohutnejší a silnejší.

 

… s tým súvisí stredný výkon

Každý hlas, jeho intenzita aj jednotlivé hlásky majú inú intenzitu. Vysielač máme možnosť nastaviť na maximálny výkon tak, aby žiadna špička ho neprekračovala. Takéto špičky dosahuje však hlasový prejav relatívne málo. Ak by sme výkon spriemerovali dostaneme stredný (priemerný) výkon. Kým maximálny môže byť napríklad 100W, stredný výkon len 30W. A každý vie, že 30 je menej ako 100.

Čo s tým? Najčastejšie sa používa kompresor, a to buď nízkofrekvenčný alebo vysokofrekvenčný. Ten umožňuje špičky (ktorých je relatívne málo) obmedziť.

 

Čo sa stane, ak do niektorého – zvyčajne koncového – zosilňovača privedieme príliš veľký budiaci výkon?

Takýto zosilňovač nemôže pracovať za svoje hranice. Začne sa chovať obdobne ako kompresor, no s tým rozdielom, že na nelinearitách aktívneho prvku vytvorí nové produkty, ktoré pôvodný budiaci signál neobsahoval. Operátor tak síce vďaka kompresii opäť o niečo zvýši stredný výkon, ale spektrum signálu sa rozšíri. Zvyčajne sa niektorá stanica z blízkeho okolia začne sťažovať, že váš signál je široký. V žiadnom prípade nevyužívajte ALC na “zmohutnenie” signálu!

Ako taký signál môže vyzerať? Takto vyzerá veľmi kvalitný signál uBITX transceivera po úpravách

IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom a 45 MHz filtrom pri výkone 2W
IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom a 45 MHz filtrom pri výkone 2W

uBITX je veľmi jednoduchý lacný transceiver s malým výkonom. Nemal by teda dosahovať tak kvalitné parametre. Ak však zvýšime budenie, tak spektrum môže vyzerať takto:

IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom na 45 MHz filtrom pri výkone 5W
IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom na 45 MHz filtrom pri výkone 5W

Rýchlym pohľadom na spektrum je vidieť, že tých signálov je oveľa, oveľa viac. A kým na prvom obrázku je vidieť len dve výrazné špičky pod a nad 44,992 MHz, tak na druhom obrázku je vidieť špičku na 44,994 MHz či slabšie špičky okolo 44,996 MHz. Z pôvodne úzkeho signálu sa stal široký.

O tom, ako som „liečil“ IMD uBTX transceivera sa môžete dočítať na https://om0a.cq.sk/amaterske-radio/ubitx-imd-modifikacie/ a ako nastavovať moduláciu na SSB v článku Nastavovanie modulácie SSB vysielača

Ak teda budete nabudúce pozorovať ALC na transceiveri, dajte si záležať na tom, aby bola modulačná úroveň nastavená správne. Kvalita Vášho signálu je Vašou vizitkou!