CQ WPX Contest SSB 2014

Nadchází čas CQ WPX Contestu: SSB 29.-30.marca 2014! Začátek je o 00.00GMT a konec 23.59GMT, celé závody tedy trvají 48 hodin, s výnimkou kategórie jednotlivcov – Single OP, kde je možné byť na pásmach maximálne 36 hodin.

Navazují se spojení se všemi stanicemi. S jednou stanicou je možné uskutočniť na jednom pásme 1 QSO. Preteká sa v pásmach 1,8 až 28MHz (kromě WARC). kategorie:

A. Single Operator kategórie: Iba jedna osoba (operátor) môže prispieť k celkovému skóre počas doby trvania preteku. V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. QSO alerting asistencia akéhokoľvek druhu presúva účastníka do kategorie Single Operator Assisted (viz podsekcia B nižšie).

(A) QSO upozornění na pomoc jakéhokoli druhu (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting asistencia nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(b) QSO upozornění na pomoc jakéhokoli druhu (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(C) QRP pro jednoho operátora (všetky pásma alebo jedno pásmo): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolený. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 5W.

B. Single Operator Assisted Categories: Všetky prevádzkové a logovacie činnosti vykonáva jedna osoba (operátor). V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. Účastníci tejto kategórie môžu používať QSO alerting asistenciu.

(A) Single Operator ASSISTED High (všetky pásma alebo jedno pásmo): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(b) Single Operator ASSISTED Low (všetky pásma alebo jedno pásmo): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(C) Single Operator ASSISTED QRP (všetky pásma alebo jedno pásmo): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 5W.

C. Single Operator prídavné kategórie: Účastníci kategórie Single Operator môžu taktiež odoslať svoj denník do jednej z nižšieuvedených kategórií tak, že do hlavičky Cabrillo denníka doplnia riadok CATEGORY-OVERLAY.

(A) Tribander/Single Element (TB-WIRES): Účastník smie počas pretekov použiť len jeden (1) tribander (ľubovoľný typ, jeden spoločný napájač z vysielača do antény) pre pásma 10, 15 A 20 metrů, a jednoprvkové antény na pásma 40, 80 A 160 metrů.

(b) Nováček (NOVÁČEK): Do tejto kategórie sa môže účastník prihlásiť ak v dobe pretekov bol držiteľom radioamatérskej licencie najviac 3 roky. V poli SOAPBOX uvedie dátum získania prvej licence.

D. Kategórie Multi-Operator (iba všetky pásma, high power): K celkovému skóre stanice môže počas pretekov prispieť viacero osôb. Kategória je určená na základe počtu vysielaných signálov. Celkový výstupný výkon každého vysielaného signálu nesmie prekročit 1500W.

(A) Single-Transmitter (MULTI-ONE): V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. V rámci každej hodiny (minuty 00 až 59) je povolených najviac desať (10) změn pásma. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre celý denník sa použije jedna sekvencia číslovania spojení.

(A) MULTI-ONE High: Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(b) MULTI-ONE Low: Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(b) Two-Transmitter (VÍCE DVOU): V každom okamžiku sú povolené najviac dva vysielané signály na rôznych pásmach. Každý vysielač môže nadväzovať spojenia s ľubovoľnými stanicami. S každou stanicou môže byť uskutočnené na každom pásme jedno spojenie bez ohľadu na použitý vysielač. Denník musí u každého spojenia obsahovať označenie vysielača, ktorý bol použitý k jeho nadviazaniu (stĺpec 81 v CABRILLO QSO šablóne pre CQ contesty). Každý vysielač môže počas jednej hodiny (minuta 00 až 59) vykonať najviac osem (8) změn pásma. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

(C) Maximálně dva vysílané signály v kteroukoli dobu na různých pásmech. Oba vysílače mohou pracovat se všemi stanicemi. Se stanicí lze pracovat pouze jednou na pásmu bez ohledu na použitý vysílač. Každý ze dvou použitých vysílačů musí vést samostatný chronologický deník po celou dobu trvání soutěže (MULTI-UNLIMITED): Počet vysielačov nie je limitovaný, ale na každom pásme je v každom okamžiku povolený iba jeden vysielaný signál na každom pásme (spolu 6 TX signálov v jednom čase). Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

Contestovanie z domu Samotné zariadenia stanice musia byť umiestnené v kruhu s priemerom do 500m. Účastníci sa musia riadiť národnými povoľovacími podmienkami, aj keby ich to voči ostatným súťažiacim znevýhodňovalo. Týka sa to aj „remote stations“, ktoré sa riadia podmienkami krajiny, v ktorej sa nachádzajú všetky prijímače, vysielače a antény.

Novinky v pravidlách: výkon vysielača je definovaný ako súčet všetkých okamžitých výkonov v danom čase na výstupe aktívneho (aktívnych) koncových stupňov. Nie je povolené využitie vzdialených prijímačov, např. přes internet. Ak súťažiaci používa viac ako jeden vysielač na jednom pásme, musí použiť obvod zamedzujúci vysielanie na viacerých súčasne. Pocontestová oprava logu s využitím rôznych databáz je zakázaná.

soutěžní kód: RS(T) + je možné navazovat spojení is OK stanicemi 001.
Stanice kategórii Multi číslujú spojenia od 001 zvlášť na každom pásme.

bodování:
QSO so stanicou z iného kontinentu v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 3 body a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 6 bodů

QSO se stanicou na vlastnom kontinente, ale nie vlastnou krajinou v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 1 bod a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 2 tělo

QSO v rámci vlastnej DXCC bez ohľadu na pásmo 1 že

násobiče: násobičom sú platné prefixy 1x za preteky bez ohľadu na pásmo a počet spojení so stanicami s daným prefixom. Platný prefix je kombinácia písmen a čísiel v značke stanice vyjadrujúca geografickú polohu stanice. například: DL1, P40, P41, OE25 a pod. Označenia ako maritime mobil, auto, /A, /E, /J, /P sa nepočítajú ako prefixy.

výsledek: v prípade single OP všetky pásma je daný súčtom bodov za spojenia zo všetkých pásiem krát počet rôznych prefixov jedenkrát za preteky bez ohľadu na pásmo (např. ak stanica nadviaže spojenie s DL5 na troch pásmach, započíta si len jeden násobič).

V kategórii single OP jedno pásmo je výsledok daný súčtom bodov za spojenia z daného pásma krát počet rôznych prefixov.

V kategóriách Multi sa výsledok vypočíta rovnako ako v kategórii single OP všetky pásma.

deníky: prijímajú sa predovšetkým denníky v elektronickom formáte CABRILLO (nezabudnite správne vyplniť hlavičku, inak váš denník môže byť preradený medzi denníky pre kontrolu). Súbor denníka pošlite v prílohe emailu bez textu, kde do predmetu emailu napíšete iba vašu značku. Denníky z SSB časti posielajte na ssb@cqwpx.com (do 4.apríla 2014). Prijatie logu bude potvrdené a zoznam prijatých denníkov nájdete na www.cqwpx.com

Úplné znenie podmienok CQ WPX Contestu nájdete na www.cqwpx.com

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X