Odpovědět: Digital mód cez analóg crossband?

Domov Fóra Fórum CQ HAM Technika Digital mód cez analóg crossband? Odpovědět: Digital mód cez analóg crossband?

#11930 Odpověď

Veľmi dôležitá informáciatoto vec značne zjednodušuje. Sú tam dve dôležité informácie, šírka kanála je 6,25 kHz a využíva sa CTCSS.

Táto šírka nebude robiť problém bežnej rádiostanici určenej na fóniu. S CTCSS môže byť ale problém, lebo väčšina rádiostaníc obsahuje nízkofrekvenčný filter, ktorý tieto subtóny potlačí (nerušia tak operátora). Znamená to buď úpravu rádiostaníc, alebo oželenie tejto vymoženosti.

Nároky na časovanie v takomto prípade neupravíš. Nemám skúsenosti s 4FSK/FDMA moduláciou, ale ak odhadnem, že využiješ v systéme prevádzača squelch ako prepnutie na vysielanie, nemal byť problém. Akurát môže dôjsť k orezaniu prvej slabiky (slova), kým sa to prepne.

Ak využiješ na prepnutie rovnaký systém ako rádioamatérske prevádzače, t.j. aktiváciu tónom a pridržanie určitý čas, problém by nemal byť žiadny.

Pozrel by som však aj legislatívu, neviem či je takéto prepojenie možné.