Holice 2011

Dvacáté druhé mezinárodní setkání Holice se bude konat 26.–27.8.2011.

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeží a volnočasové aktivity

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.
Záštitu nad setkáním převzali:

 • náměstek ministra průmyslu a obchodu Bedřich Danda
 • Ze setkání Holice. Ladislav Effenberg
 • a Český radioklub

MÍSTO

Již tradičně v okolí kulturního domu a sportovní haly v Holicích.

Ze setkání Holice

 • „SDR přijímače + SKIMMER“ – přednáška – Petr Pařízek
 • "Problematika QRO" – Vladimír Mašek, OK1DAK
 • Ze setkání Holice – Ze setkání Holice, Ze setkání Holice – Karel, OK2ZI
 • „Soutěží; OK-OM DX Contest“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
 • „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ – přednáška – Slávek, OK1TN
 • „DX fórum. Expedice do Gambie“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky.
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku – WiFi síť

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK !

 • sobota – prostranství před muzeem
 • 10:45 – Vyhlášení výsledků o Holický pohár – OK1NMP
 • 11:00 – Vyhlášení výsledků FM poháru – Volejte Ex Call
 • 11:15 – Vyhlášení výsledků závodu Pálení čarodějnic – OK1SJ
 • sobota – velký sál KD
 • 9:30-11:00 – Vyhlášení VKV výsledků závodů a soutěží, Ze setkání Holice – Karel, OK2ZI
 • 11:00-12:30 – Vyhlašování CB soutěží – Jan Šimek

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

OTEVŘENO na parkovišti v šatnách ve sportovní hale
Pátek 6:00-18:00 9:00-18:00
sobota 6:00-18:00 7:30-17:00
 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo poplatek 150 Kč/den limitované plochou: 2,5x5m a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Za auto s vlekem zaplatí rovněž podle plochy. Za dvě parkovací místa je tedy poplatek 300 Kč/den.
  Každý člen posádky si také musí zakoupit vstupenku.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně). Cena za stůl je 120 Kč/den.
  Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.
 • Pro vyložení zboží z vozu se u haly vybírá záloha 250 Kč, která platí po dobu dvou hodin. Potom vozidlo musí odjet parkovat jinam.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENO veřejnost vystavovatelé
Čtvrtek zavřeno 12:00-20:00
Pátek 9:00-18:00 7:00-18:30
sobota 8:00-16:00 7:30-17:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 02a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za vstupné 70 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Vstupné neplatí děti do 15 nechat, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

KULTURNÍ DŮM

OTEVŘENO veřejnost
Pátek 6:00-18:00
sobota 6:00-18:00

KULTURNÍ DŮM – KLUBOVNY

 • „Historické přístroje“ – výstava unikátní radiotechniky – Viktor Křížek OK1XWM
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 1
 • „Mládež a Coca Cola“ – výstava + ukázky – Mirek Rehák OK1DII
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 2
 • „Rada SysOpů / Schůzka“ – Ing. zaměřený na možnost spolupráce radioamatérů a profesionálních složek při mimorádných událostech
  sobota: 9:00-11:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 3
 • „YL kroužek“ – schůzka – Jana Vroubková OK2MAJ
  sobota: 11:00-13:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 3
 • „Meteorologické radiolokátory a koexistence se zařízeními RLAN“ – přednáška – Lubomír Pindur ČHMÚ Praha
  Pátek: 14:00-15:30, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • „Bezpečnost práce na vysílací technice a uzemňování“ – přednáška – František Štancl
  Pátek: 15:30-17:00, sobota: 13:30-15:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • „SDR přijímače + SKIMMER“ – přednáška – Petr Pařízek
  sobota: 9:00-10:30, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • "Problematika QRO" – přednáška – Vladimír Mašek, OK1DAK
  „Parametry transceivrů a jak jim rozumět“ a diskuse o vlivu parametrů na vzájemné rušení v radioamatérském provozu.
  sobota: 10:30-12:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • "SOTA" – přednáška – Dan Smůla, OK1HRA
  sobota: 12:00-13:30, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • „“ –
  : 13:30-15:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • „DIGI provoz na KV a setkání klubu CZ-EPC“ – přednáška + ukázky – rozdíl, OK1DOZ
  sobota: 15:00-16:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 7
 • „Země z vesmíru“ – výstava + ukázky – Ing. Miroslav Gola, OK2UGS a Martin Blaho
  Pátek: 12:00-18:00, sobota: 8:00-16:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 8
 • „Spojení na dlouhých vlnách 9 kHz a výše“ – přednáška + ukázky – Luboš, OK2BVG + Petr, OK1OBR + Ivane, POZICE STANICE QSO OKRESY BODY KATEGORIE POZN
  sobota: 10:30-12:00, Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č č. 8

KULTURNÍ DŮM – zaměřený na možnost spolupráce radioamatérů a profesionálních složek při mimorádných událostech

 • Pozor malý sál nebude z technických důvodů k dispozici

KULTURNÍ DŮM – zaměřený na možnost spolupráce radioamatérů a profesionálních složek při mimorádných událostech

 • Ze setkání Holice – Ze setkání Holice, Ze setkání Holice – Karel, OK2ZI
  sobota: 9:30-11:00
 • „Předávání cen v CB soutěžích“ – Jan Šimek, CB klub Česká Lípa
  sobota: 11:00-12:30
 • „Soutěží; OK-OM DX Contest“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
  „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ – přednáška – Slávek, OK1TN
  „DX fórum. Expedice do Gambie“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
  sobota: 13:00-16:30

KULTURNÍ DŮM – GALERIE

 • „DELTA KROUŽEK“ – Milan Skřivanec, Volejte Ex Call
  sobota: 10:00-11:30
 • „Schůzka VRK“ – x součet nasobičů, OK2BJR
  sobota: 11:30-13:00

PROSTRANSTVÍ PŘED SPORTOVNÍ HALOU

 • Informační stánek ČTU. Možnost přeměření radiostanic.

SPORTOVNÍ HALA

OTEVŘENO veřejnost
Pátek 9:00-18:00
sobota 7:00-17:00
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL – rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
  pořadatelé: 7:00-18:00
 • Prodej knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“ – Svatý Majce OK1VEY
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00 – Informační stánek OK1KHL
 • Vysílací středisko OK1KHL
  – ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách – Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale
  – ukázka zařízení a provoz APRS – Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale, 9:00 – 18:00, nářaďovna; vpravo
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00 – nářaďovna; vpravo
 • Klubovna pro CB – Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale 42, Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale
  Pátek: 8:00-18:00, sobota: 8:00-16:00 – stánek; vlevo
 • Vojenská technika – Václav Busta OK1MWA
  Pátek: 11:00-18:00, sobota: 11:00-16:00 – nařaďovna v hale; vlevo
 • Výstava zařízení Collins – Majitel, OK1XZ
  Pátek: 11:00-18:00, sobota: 11:00-16:00 – nařaďovna v hale; vlevo
 • „Mládež Pardubice“ – Ondra Koloničný, OK1CDJ
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00 – Informační stánek
 • „Telegrafní klíče “Begalské klíče”" – Pietro Begali, I2RTF
  Pátek: 9:00-18:00, sobota: 8:00-16:00 – stánek
 • Krystalové filty – výstava – Václav Busta OK1MWA.
  Pátek: 11:00-18:00, sobota: 11:00-16:00 – nářaďovna; vlevo

Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale

 • Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale, Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale. Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • Airsoftová střelnice, David Voprsál, 10:00-16:00 v areálu. Ukázka činnosti airsoft / military týmu 3/7 Marines
   http://www.7thmarines.wz.cz/
  • Pouze v pátek!!! Z 8:00 do 18.00 předvede mladý modelář Jan Kadrmas z Velin své RC modely v měřítku 1:16. Přiveze na ukázku modely dvou těžkých tanků….TYGR 1 a KV 1.

Tyto tanky se účastnily bojů na východní frontě. K modelům má i svůj vlastní polygon,kde nechybí polorozbořený dům,most a zákop pro pěchotu.
http://rcmodelyveliny.webnode.cz//

 • Letos poprvé se setkání zúčastní členové klubu vojenské historie ČSLA s jistě zajímavým programem
  http://www.csla.cz/

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský svaz radioamatérů
 • CAV – Jan Švarc OK1UU
 • Chorvatská radioamatérská asociace
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • Svaz radioamatérů Slovinska
 • Radioklub OK1KHL Holice

Informace: http://ok1khl.com/view.php?cisloclanku=2011031002

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X