Holice 2011

Dvadsiate druhé medzinárodné stretnutie Holice sa bude konať 26.–27.8.2011.

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeží a volnočasové aktivity

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.
Záštitu nad setkáním převzali:

 • náměstek ministra průmyslu a obchodu Bedřich Danda
 • starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberg
 • a Český radioklub

MÍSTO

Již tradičně v okolí kulturního domu a sportovní haly v Holicích.

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání

 • „SDR přijímače + SKIMMER“ – přednáška – Petr Pařízek
 • „Problematika QRO“ – Vladimír Mašek, OK1DAK
 • „Setkání zájemců o VKV provoz“ – vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse – Karel, OK2ZI
 • „Contesting; OK-OM DX Contest“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
 • „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ – přednáška – Slávek, OK1TN
 • „DX Fórum. Expedice do Gambie“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky.
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku – WiFi síť

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK !

 • Sobota – prostranství před muzeem
 • 10:45 – Vyhlášení výsledků o Holický pohár – OK1NMP
 • 11:00 – Vyhlášení výsledků FM poháru – OK1IVU
 • 11:15 – Vyhlášení výsledků závodu Pálení čarodějnic – OK1SJ
 • Sobota – velký sál KD
 •  9:30-11:00 – Vyhlášení VKV výsledků závodů a soutěží, diskuse – Karel, OK2ZI
 • 11:00-12:30 – Vyhlašování CB soutěží – Jan Šimek

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

OTEVŘENO na parkovišti v šatnách ve sportovní hale
Pátek  6:00-18:00  9:00-18:00
Sobota  6:00-18:00  7:30-17:00
 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo poplatek 150 Kč/den limitované plochou: 2,5x5m a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Za auto s vlekem zaplatí rovněž podle plochy. Za dvě parkovací místa je tedy poplatek 300 Kč/den.
  Každý člen posádky si také musí zakoupit vstupenku.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně). Cena za stůl je 120 Kč/den.
  Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.
 • Pro vyložení zboží z vozu se u haly vybírá záloha 250 Kč, která platí po dobu dvou hodin. Potom vozidlo musí odjet parkovat jinam.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENO veřejnost vystavovatelé
Čtvrtek zavřeno 12:00-20:00
Pátek  9:00-18:00  7:00-18:30
Sobota  8:00-16:00  7:30-17:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 02a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za vstupné 70 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

KULTURNÍ DŮM

OTEVŘENO veřejnost
Pátek 6:00-18:00
Sobota 6:00-18:00

KULTURNÍ DŮM – KLUBOVNY

 • „Historické přístroje“ – výstava unikátní radiotechniky – Viktor Křížek OK1XWM
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 1
 • „Mládež a Coca Cola“ – výstava + ukázky – Mirek Rehák OK1DII
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 2
 • „Rada SysOpů / Schůzka“ – Ing. František Janda OK1HH
  Sobota: 9:00-11:00, klubovna č. 3
 • „YL kroužek“ – schůzka – Jana Vroubková OK2MAJ
  Sobota: 11:00-13:00, klubovna č. 3
 • „Meteorologické radiolokátory a koexistence se zařízeními RLAN“ – přednáška – Lubomír Pindur ČHMÚ Praha
  Pátek: 14:00-15:30, klubovna č. 7
 • „Bezpečnost práce na vysílací technice a uzemňování“ – přednáška – František Štancl
  Pátek: 15:30-17:00, Sobota: 13:30-15:00, klubovna č. 7
 • „SDR přijímače + SKIMMER“ – přednáška – Petr Pařízek
  Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 7
 • „Problematika QRO“ – přednáška – Vladimír Mašek, OK1DAK
  „Parametry transceivrů a jak jim rozumět“ a diskuse o vlivu parametrů na vzájemné rušení v radioamatérském provozu.
  Sobota: 10:30-12:00, klubovna č. 7
 • „SOTA“ – přednáška – Dan Pech, OK1HRA
  Sobota: 12:00-13:30, klubovna č. 7
 • „“ –
  : 13:30-15:00, klubovna č. 7
 • „DIGI provoz na KV a setkání klubu CZ-EPC“ – přednáška + ukázky – Béda, OK1DOZ
  Sobota: 15:00-16:00, klubovna č. 7
 • „Země z vesmíru“ – výstava + ukázky – Ing. Miroslav Gola, OK2UGS a Martin Blaho
  Pátek: 12:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 8
 • „Spojení na dlouhých vlnách 9 kHz a výše“ – přednáška + ukázky – Luboš, OK2BVG + Petr, OK1FIG + Ivan, OK1MOW
  Sobota: 10:30-12:00, klubovna č. 8

KULTURNÍ DŮM – MALÝ SÁL

 • Pozor malý sál nebude z technických důvodů k dispozici

KULTURNÍ DŮM – VELKÝ SÁL

 • „Setkání zájemců o VKV provoz“ – vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse – Karel, OK2ZI
  Sobota: 9:30-11:00
 • „Předávání cen v CB soutěžích“ – Jan Šimek, CB klub Česká Lípa
  Sobota: 11:00-12:30
 • „Contesting; OK-OM DX Contest“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
  „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ – přednáška – Slávek, OK1TN
  „DX Fórum. Expedice do Gambie“ – přednáška – Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
  Sobota: 13:00-16:30

KULTURNÍ DŮM – GALERIE

 • „DELTA KROUŽEK“ – Milan Skřivanec, OK1JMS
  Sobota: 10:00-11:30
 • „Schůzka VRK“ – Jan Čermák, OK2BIU
  Sobota: 11:30-13:00

PROSTRANSTVÍ PŘED SPORTOVNÍ HALOU

 • Informační stánek ČTU. Možnost přeměření radiostanic.

SPORTOVNÍ HALA

OTEVŘENO veřejnost
Pátek  9:00-18:00
Sobota  7:00-17:00
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL – rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
  pořadatelé: 7:00-18:00
 • Prodej knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“ – Sveta Majce OK1VEY
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 – Informační stánek OK1KHL
 • Vysílací středisko OK1KHL
  – ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách – Petr Boháček OK1BOA
  – ukázka zařízení a provoz APRS – Libor OK1ALX, 9:00 – 18:00, nářaďovna; vpravo
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 – nářaďovna; vpravo
 • Klubovna pro CB – Mirka 42, Dan Kopidlno
  Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 – stánek; vlevo
 • Vojenská technika – Václav Busta OK1MWA
  Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 – nářaďovna v hale; vlevo
 • Výstava zařízení Collins – Jára, OK1XZ
  Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 – nářaďovna v hale; vlevo
 • „Mládež Pardubice“ – Ondra Koloničný, OK1CDJ
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 – Informační stánek
 • „Telegrafní klíče „Begali keys““ – Pietro Begali, I2RTF
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 – stánek
 • Krystalové filty – výstava – Václav Busta OK1MWA.
  Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 – nářaďovna; vlevo

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • Airsoftová střelnice, David Vopršál, 10:00-16:00 v areálu. Ukázka činnosti airsoft / military týmu 3/7 Marines
   http://www.7thmarines.wz.cz/
  • Pouze v pátek!!! OD 8:00 do 18.00 předvede mladý modelář Jan Kadrmas z Velin své RC modely v měřítku 1:16. Přiveze na ukázku modely dvou těžkých tanků….TIGER 1 a KV 1.

Tyto tanky se účastnily bojů na východní frontě. K modelům má i svůj vlastní polygon,kde nechybí polorozbořený dům,most a zákop pro pěchotu.
http://rcmodelyveliny.webnode.cz//

 • Letos poprvé se setkání zúčastní členové klubu vojenské historie ČSLA s jistě zajímavým programem
  http://www.csla.cz/

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský zvaz rádioamatérov
 • ČAV – Jan Švarc OK1UU
 • Hrvatski radioamaterski savez
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • Svaz radioamatérů Slovinska
 • Radioklub OK1KHL Holice

Info: http://ok1khl.com/view.php?cisloclanku=2011031002

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x