N1MM+ SDR panadaptér s so zobrazením značiek z logu a DX clustra

Do N1MM+ contestového logu pribudlo okno spektrokopu. Pracuje na princípe SDR panadaptéra s väzbou na DX cluster a denník. Súčasťou je aj niekoľko zaujímavých technológií, napríklad vyhľadávanie voľného miesta na CQ alebo skokové ladenie po signáloch.

Detail okna N1MM SDR spektra
Detail okna N1MM SDR spektra

N1MM+ dokáže získať dáta pre zobrazenie piatimi spôsobmi

  • cez CAT dáta z TCVR-a, ktoré to podporjú (novšie ICOM)
  • cez ExtIO DLL od SDR programu
  • priamo načítať IQ dáta (IC-7610)
  • požiť úrovňové dáta z iného zdroja (Flex SDR TCVR, N1MM spektrálne okná, Waterfall Bandmap programu
  • cez Airspy spyserver program

 Príklad prepojenia N1MM+ cez Win4Yaesu Suite:

Waterfall Bandmap SDR program
Waterfall Bandmap SDR program

Vyskúšanú mám väzbu na Waterfall Bandmap software https://groups.io/g/waterfallbandmap. Zámerne som v zozname tento názov neprekladal. Ide o program, ktorý je určený pre SDRPlay, FunCubeProPlus, HackRF, LP-PAN, SDR-IQ, RTLSDR, SoftRock a podobné typy SDR prijímačov. Program je dostupný v tejto diskusnej skupine po registrácii.

Waterfall Bandmap je možné pripojiť na medzifrekvenciu prijímača alebo na anténu. Ja mám z FT-1000MP vyvedenú medzifrekvenciu do klasického SDR prijímača pripojeného na zvukovú kartu. Keďže konfiguráciu som robil predtým už v rôznych SDR programoch, tak je to v podstate bežné nastavenie. Spočíva to v určení ovládača a vstupu zvukovej karty, šírky písma. Nastaviť je možné aj frekvenčný offset pokiaľ používate napríklad SDR so vzorkovaním na vysokej frekvencii (nie audio).

Pôvodne som FT-1000MP napájal cez SDR prijímač do obľúbeného programu PowerSDR, čo síce fungovalo správne, ale nevýhodou bola absencia možného preladenia TCVR-a z tohto okna či presná znalosť odstupu signálu, ktorý na spektre vidieť a nehovoriac o zobrazení zalogovaných značiek a značiek z DX clustra. Akokoľvek, použiteľné to bolo a naviac to prináša aj ďalšie, a to pomerne kvalitné prijímače. Vyzeralo to takto:

Na strane N1MM+ je potrebné nastaviť posielanie dát cez lokálny server (Configure Ports…, Broadcast Data), a to:

Radio, zadajte 127.0.0.1:13063
Spots , zadajte 127.0.0.1:13063

Ostatné nastavenia sú logické, v okne spektra sa nastavuje zdroj dát. Po spustení Waterfall Bandmap programu tak dochádza k prenosu do okna N1MM+. Nastavením citlivosti a ďalších parametrov si okno upravíte podľa potreby, či už ide o citlivosť, rozlíšenie, farby atď. Odporúčam riadiť sa usmerneniami zo stránky https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/spectrum-display-window/

Ukážka N1MM+ SDR panadaptér-u s so zobrazením značiek z logu a DX clustra:

Pre efektívne používanie je k dispozícii viacero klávesových skratiek, napríklad SHIFT + šípka hore preladí TCVR na ďalší detekovaný signál v SDR spektre, kombinácia SHIFT + šípka dole ladí opačným smerom.

Je ešte niečo, čo v N1MM+ nie je?