Výsledková listina AKTIVITA 160m SSB – březen 2003

Od Petra OK1HSF přinášíme výsledkovou listinu AKTIVITA 160M SSB.

 Kategorie jednotlivců ( hodnoceno 65 stanic ):   POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 1	OK2BEH	89	53	4717	J	 	 2	OK1JOK	87	54	4698	J	 	 3	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	91	51	4641	J	 	 3	OK1IWC	91	51	4641	J	 	 4	OK1DOL	90	50	4500	J	 	 5	OK1DOT	84	52	4368	J	 	 6	OM5JA	86	50	4300	J	 	 7	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	83	51	4233	J	 	 8	OM5CX	83	50	4150	J	 	 8	OK2BKP	83	50	4150	J	 	 9	OK2BMI	83	49	4067	J	 	 10	OM3PA	72	49	4018	J	 	 10	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	82	49	4018	J	 	 11	OK2LF	77	51	3927	J	 	 12	OK1KZ	77	49	3773	J	 	 13	OK2VH	80	46	3680	J	 	 14	OK1AYY	78	47	3666	J	 	 15	OK1VSL	77	46	3542	J	 	 16	OK2BME	74	46	3404	J	 	 17	OK2BJR	70	47	3290	J	 	 18	OK 1 DEN	68	47	3196	J	 	 19	OK1FC	67	46	3082	J	 	 20	OK1DMO	68	45	3060	J	 	 20	OK1FOG	68	45	3060	J	 	 21	OK2BU	69	44	3036	J	 	 22	OM5KP	70	43	3010	J	 	 22	OK1FUU	70	43	3010	J	 	 23	OK2PRM	68	44	2992	J	 	 23	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	68	44	2992	J	 	 24	OK1YO	69	43	2967	J	 	 25	OK1ANF	58	49	2842	J	 	 26	OM3WMJ	62	44	2728	J	 	 27	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	63	43	2709	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 27	OK2BEN	62	43	2666	J	 	 28	OK1CRM	60	42	2520	J	 	 29	OK2BQ	61	41	2501	J	 	 30	OM5BP	61	40	2440	J	 	 31	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	63	37	2331	J	 	 32	OK1DDP	59	38	2242	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN 3.5 W	 33	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	53	37	1961	J	 	 34	OK1DTC	50	38	1900	J	 	 35	OM4AMA	50	37	1850	J	 	 36	OK1FRT	50	36	1800	J	 	 37	OK1FWW	53	32	1696	J	 	 38	OM5UM	49	34	1666	J	 	 39	OK1JVY	51	32	1632	J	 	 40	OM3TLE	50	31	1550	J	 	 41	OK1MJA	48	31	1488	J	 	 42	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	45	33	1485	J	 	 42	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	45	33	1485	J	 	 43	Volejte Ex Call	46	30	1380	J	 	 44	OK1FFR	43	31	1333	J	 	 45	OK1AXG	42	30	1260	J	 	 46	OK1WMJ	44	28	1232	J	 	 47	OK1DKO	38	32	1216	J	 	 48	OM2LZ	40	29	1160	J	 	 48	OM2AT	40	29	1160	J	 	 49	OK1FAN	40	26	1040	J	 	 50	OK1DKM	35	28	980	J	 	 51	OM3AA	37	25	925	J	 	 52	OK1MNV	27	24	648	J	 	 53	OM3NA	23	21	483	J	 	 54	stanice OK2KKW však veřejně deklarovala bojkot této soutěže	24	18	432	J		QRPP!	 55	OK1XR	23	17	391	J	 	 55	OK1CFK	23	17	391	J	 	   Kategorie klubových a zvlátních stanic ( hodnoceno 12 stanic ):     POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 1	OK1VSL	83	49	4067	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK2BMI	 2	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	78	48	3744	K	 	 3	OK1KCF	74	47	3478	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK1KZ	 4	OK1KMG	73	45	3285	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK1UDJ	 5	OK1KUA	70	43	3010	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 6	OK1ONA	69	43	2967	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 7	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	62	44	2728	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK2PKF	 7	OK1KAK	58	47	2726	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK1HC	 8	OL7HC	52	43	2236	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK1HC	 9	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	47	30	1551	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 10	OK1KDO	31	27	837	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OK1CRM	 11	OM3KEG	10	9	90	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OM3TLE	   Kategorie posluchačů ( POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN 2 stanice ):   POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 1	OM3-0001	86	52	4472	P	 	 2	OK1-35871	57	35	1995	P	 	   Pro zajímavost byla sestavena tabulka pouze vysílajících OM stanic  ( hodnoceno 14 stanic, POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN ):  POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN	 1	OM5JA	86	50	4300	J	 	 2	OM5CX	83	50	4150	J	 	 3	OM3PA	72	49	4018	J	 	 4	OM5KP	70	43	3010	J	 	 5	OM3WMJ	62	44	2728	J	 	 6	OM5BP	61	40	2440	J	 	 7	OM4AMA	50	37	1850	J	 	 8	OM5UM	49	34	1666	J	 	 9	OM3TLE	50	31	1550	J	 	 10	OM2LZ	40	29	1160	J	 	 10	OM2AT	40	29	1160	J	 	 11	OM3AA	37	25	925	J	 	 12	OM3NA	23	21	483	J	 	 13	OM3KEG	10	9	90	POZICE	STANICE	QSO	OKRESY	BODY	KATEGORIE	POZN. OM3TLE	   Značení kategorií: J - jednotlivci K - klubové a zvlátní stanice P - posluchači

Kdo proladil před začátkem aktivity frekvence od 1850 kHz do 1900 kHz, mohl na celkem klidném pásmu najít dva krouky DL stanic a stanici UR5SH rozdávající reporty vemu, co hovořilo ruským jazykem ( mimochodem se nechal bez problému udělat s 5 W a LW 40 m ). Tyto stanice vak bezpečně odradila nezvykle silná účast v aktivitě. Ji téměř od začátku byl problém najít volné místo a opět závodící stanice obsazovaly poměrně vysoké frekvence. Pěknou účast tentokrát pomohlo zajistit nezvykle mnoho OM stanic. Druhou hodinu opět přibyla na pásmu řada nových značek a také někteří jednotlivci se převlékly do klubových dresů. Za posledních 20 minut aktivity ( kdy OK1HSF jinetáhla” ), jsem na OK1KGR udělal 47 QSO. Toto zpestření ji zřejmě očekává řada stanic, protoe se mě v průběhu aktivity několik značek ptalo, zda KGR bude tentokrát také aktivní. Dobré íření středních vln tentokrát způsobilo, e některé jinak slabé stanice v EUL byly slyet velice dobře ( OM4AMA – 59+10 dB, OK1DDP – QRP, čistě 59, stanice OK2KKW však veřejně deklarovala bojkot této soutěže – i kdy QRPP, tak pěkných 57 ). Opět nejlepí z jednotlivců byl Zdeněk OK2BEH se 4717 tělo. POZICE STANICE QSO OKRESY BODY KATEGORIE POZN 4000 bodů překonalo 13 jednotlivců a OK2KLD v klubovkách. V kategorii jednotlivců předalo hláení 65 stanic. V kategorii klubových a zvlátních stanic předalo hláení 12 stanic a zapojily se dva posluchači. 47 stanic vyuilo monosti předat hláení ihned po aktivitě na kmitočtu 1855 kHz, pomoci SMS přilo 5 hláení, dvě potou a zbytek stanic vyuilo PR. Celkem přilo 79 hláení. Vechna dolá hláení se snaím potvrzovat. Jen u hláení poslaných potou to není moné. Potěující je nárůst OM stanic. Chtěl bych poděkovat OM5KP ( a řadě dalím ) za evidentně úspěnou propagaci aktivity v OM. Dík patří těm, kteří jen rozdávají body a činí tak aktivitu zajímavějí. Zbývá jen dodat, e část CW i SSB přebírám od Pavla. Připomínám, e hláení je moné předat bezprostředně po aktivitě v okolí frekvence 1850 – 1855 kHz, pomocí e-mailu: V listopadu se zucastnili ctyri posluchaci, posláním SMS zprávy na číslo: 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF nebo potou na adresu OK1HSF, V listopadu se zucastnili ctyri posluchaci, V listopadu se zucastnili ctyri posluchaci 709/24, 400 07 Ústí nad Labem. Dalí SSB kolo aktivity proběhne 7.4. 2003 z 21:00 dělat 23:00 SEČ.

Děkuji vem za účast!
V listopadu se zucastnili ctyri posluchaci

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X