CW World-Wide WPX Contest 2022 CW

CQ World-Wide WPX CW Contest sa bude konať 28.-29.mája 2022 so začiatkom o 00.00 UT v sobotu a koncom o 23.59 UT v nedeľu. WPX contest sú celosvetové preteky založené na princípe nadväzovania spojení s čo najväčším počtom staníc s rôznymi prefixmi. Súťaží sa v pásmach 1.8, 3.5, 7, 14, 21 a 28 MHz módom CW. Novinkou pre rok 2022 kategória Youth, do ktorej sa môžu prihlásiť operátori do 25 rokov.

Podmienky 2022 CQ World-Wide WPX Contest-u

SSB: Březen 26-27, 2022 CW: Květen 28-29, 2022
Začátek: 0000 UTC sobota Konec: 2359 UTC neděle

I. Cíl CQ WXP Contest-u

Pro stanice na celém světě navázat co nejvíce spojení s co nejvíce prefixy během doby závodu.

Spiderbeam KV anténa
Spiderbeam KV anténa

II. Doba provozu

48 hodin. Stanice s jedním operátorem mohou pracovat maximálně 36 hodin z celkové doby 48 hodin – přestávky musí být minimálně 60 minut během kterých není zapsáno žádné spojení. Stanice s vice operátory mohou pracovat plných 48 hodin.

III. Pásma

Lze použít pásma 1.8, 3.5, 7, 14, 21, a 28 MHz. Je třeba dodržovat platné band plány.

IV. Výmena

RS(T) report a sériové číslo spojení počínaje 001 při prvním spojení. Poznámka: stanice v kategoriích Multi-Two, Multi-Unlimited a Multi-Distributed číslují spojení na každém pásmu zvlášť (od 001).

Stožiar s KV a VKV anténami
Stožiar s KV a VKV anténami

V. Výsledok

A. Výsledek: Konečný výsledek dostaneme vynásobením počtu bodů za QSO počtem různých prefixů (jednou za závod, bez ohledu na pásma).

B. Body za QSO: Spojení s jednou a toutéž stanicí platí na každém pásmu jedenkrát:
1. Za spojení mezi stanicemi na různých kontinentech se počítají tři (3) body na pásmech 28, 21, a 14 MHz a šest (6) bodů na 7, 3.5, a 1.8 MHz.
2. Spojení mezi stanicemi na stejném kontinentu mimo vlastní zemi se počítají za jeden (1) bod na pásmech 28, 21, a 14 MHz a dva (2( body na 7, 3.5, a 1.8 MHz. Výjimka: pouze pro stanice Severní Ameriky — za spojení mezi stanicemi v Severní Americe (obě stanice musí být na kontinentu Severní Ameriky) se počítají dva (2) body na pásmech 28, 21, a 14 MHz a čtyři (4() body na 7, 3.5, a 1.8 MHz.
3. Spojení mezi stanicemi vlastní země se počítají za jeden (1) bod bez ohledu na pásma.

C. Násobiče: Násobičem je počet platných prefixů, se kterými byla navázána spojení, bez ohledu na pásma (jeden prefix platí jen jednou).
1. PREFIX je znaková kombinace písmen a číslic první části volací značky. Příklady: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, atd. Jakákoliv rozdílná kombinace platí za samostatný prefix. Stanice, která pracuje z jiné DXCC země než má svou původní značku musí používat značku pro přechodné vysílání jako portable. Portable prefix musí být s autorizované podobě pro danou zemi. V případě takového provozu je pak prefixem označení země portable provozu. Příklad: N8BJQ pracující z Wake Island bude mít volací značku N8BJQ/KH9 nebo N8BJQ/NH9. KH6XXX pracující z Ohio musí použít autorizovaný prefix pro district 8 (/W8, /AD8, atd.). Portable určení bez číslice budou brány jako prefix s číslicí nula (Ø) po druhém písmenu prefixu. Příklad: PA/N8BJQ bude bran jako prefix PAØ. Také všechny volací značky bez číslice budou brány s číslicí nula v prefixu za prvními dvěma písmeny volací značky.
Příklad: XEFTJW bude platit jako XEØ. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P, nebo jiné identifikátory nebudou brány jako prefix.
2. Doporučuje se účast se speciálními příležitostnými prefiy, ty musí být ale oficiálně vydány licenčním úřadem dané země.

SunSDR2 rádiostanica a MFJ anténny tuner
SunSDR2 rádiostanica a MFJ anténny tuner

VI. Kategorie

Používání DX clusteru nebo podobného systému je povoleno pro všechny kategorie s výjimkou kategorie Single Operator Classic Overlay.
A. Kategorie jeden operátor: Jedna osoba (operátor) vykonává všechny provozní i záznamové činnosti. Není zde limit počtu změny pásem. Ve stejnou dobu je povolen pouze jeden vysílací signál.
1. Jeden operátor: HP – Velký výkon (všechna pásma nebo jedno pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 1500 wattů.
2. Jeden operátor: LP – Nízký výkon (všechna pásma nebo jedno pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 100 wattů.
3. QRP (všechna pásma nebo jedno pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 5 wattů.
B. Jeden operátor kategorie Overlay: Kterýkoliv operátor v kategorii jeden operator, který splní dané podmínky se může mimo svou kategorii zúčastnit I jedné z kategorií OVERLAY přidáním řádku v souboru Cabrillo CATEGORYOVERLAY v hlavičce souboru. Výsledky kategorií Overlay budou uvedeny zvlášť a to pro kategorie všechna pásma, HP, LP a QRP.
1. Tribander/Single Element (TB-WIRES): Během celého závodu může stanice používat pouze jednu anténu typu tribander, která má jeden napaječ pro pásma 10, 15, a 20 metrů a pro pásma 40, 80, a 160 metrů jednoelementovou anténu. Speciální antény pro příjem nejsou v této kategorii povoleny.
2. Rookie (ROOKIE): Operátor v této kategorii musí být radioamatérem s licencí maximálně 3 roky starou. Datum vydání licence musí být uvedeno v řádku SOAPBOX v hlavičce Cabrillo deníku. Stanice, která získala libovolnou plaketu v předešlých CQ závodech se už do této kategorii nemůže přihlásit.
3. Classic Operator (CLASSIC): Operátor v této kategorii může používat pouze jedno zařízení (tcvr) a může pracovat pouze 24 hodin z celkové doby 48 hodin – přestávky musí být minimálně 60 minut, během kterých nesmí být navázáno žádné spojení. Pokud deník obsahuje víc jak 24 hodin provozu, pak se počítá prvních 24 hodin. Použití asistence (dx clusteru) není dovoleno, zvláštní přijímací antény také nejsou povoleny.
4. Youth (YOUTH): Operátor musí být maximálně 25 let starý v době závodu. Poznačte rok narození v rubrice SOPABOX.
C. Kategorie vice operátorů (pouze všechna pásma): Pro stanice s víc jak jedním operátorem. Lze si vybrat kategorii podle počtu vysílaných signálů nebo stanovišť.
1. Jeden vysílač (MULTI-ONE): Současně je povolen pouze jeden vysílací signál. Za jednu hodinu je povoleno maximálně 10x změnit pásmo (v čase 00 až 59 minut).Příklad: změna z 20m na 40 m pásmo a zpátky se bere jako dvě změny pásma. Spojení se číslují vzestupně bez ohledu na pásmo.
a. HP – velký výkon. Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 1500 wattů.
b. LP – malý výkon. Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 100 wattů.
2. Dva vysílače (MULTI-TWO): Současně jsou povoleny dva vysílací signály na dvou různých pásmech (nejsou povoleny dva signály na jednompásmu). Spojení s toutéž stanicí platí na každém pásmu pouze 1x, bez ohledu na to, která stanice s ní spojení naváže. Deník musí obsahovat u každého spojení označení, s kterým vysílačem bylo spojení navázáno (sloupec 81 v souboru CABRILLO pro závody CQ). Každá vysílač může během jedné hodiny změnit pásmo maximálně 8x (v čase 00 až 59 minut). Spojení na každém pásmu se číslují zvlášť. Celkový výstupní výkon každého ze dvou vysílačů nesmí přesáhnout 1500 wattů.
3. Více vysílačů (MULTI-UNLIMITED): Je dovoleno maximálně 6 současných signálů, jeden na každém pásmu. maximum of six transmitted signals, one per band, at any one time. Spojení na každém pásmu se číslují zvlášť. Celkový výstupní výkon jednotlivého vysílače nesmí přesáhnout 1500 wattů.
4. Více vysílačů více QTH (MULTI-DISTRIBUTED): Je povoleno maximálně šest vysílaných signálů současně, na každém pásmu jeden, ze stanic v různých QTH. Všechny stanice (vysílače, přijímače, antény, zesilovače) musí být umístěny ve stejné zemi DXCC a zóně CQ, včetně případně dalkově ovládané stanice. Spojení na každém pásmu se číslují zvlášť. Celkový výstupní výkon jednotlivého vysílače nesmí přesáhnout 1500 wattů. Hlavička Cabrillo deníku musí obsahovat řádky: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORYSTATION: DISTRIBUTED. Pravidla X.E, X.F a X.G neplatí pro tuto kategorii.
D. Checklog: Deník pro kontrolu. Není bodově hodnocen a nebude veřejný.

VII. Diplomy

Soutěžící v kategorii jedno pásmo mohou obdržet pouze diplom za jedno pásmo. Podmínkou je provoz minimálně 4 hodiny. V kategorii stanic s vice operátory musí pracovat minimálně 8 hodin.
A. Plakety jsou vypsány jako uznání vrchlného výsledku ve více kategoriích. Seznam kategorií a jejich sponzorů je uveden na stránkách
www.cqwpx.com/plaques.htm>.
Každá stanice může získat pouze jednu plaketu. Vítěz kategorie nemůže obdržet další plaketu, např. za podkategorii kontinentu. Tu obdrží satnice v dalším pořadí, pokud jsou splněny podmínky počtu stanic pro udělení plakety.
B. Diplomy: Elektronické diplomy budou ke stažení pro všechny hodnocené účastníky závodu.

Yagi 10m anténa
Yagi 10m anténa

VIII. Soutěž klubů

Celkový výsledek za klub je dán součtem výsledků jednotlivých stanic daného klubu. Jsou dvě klubové kategorie:
A. USA kluby: Účast je omezena na členy klubu v okruhu 250 mil od středu sídla klubu.
B. DX kluby: Účast je omezena na členy klubu buď v zemi DXCC sídla klubu NEBO do vzdálenosti 400 km od sídla klubu.
C. Obecná klubová pravidla:
Národní organizace (např. JARL, REF nebo DARC) nemohou vystupovat jako klub.
Stanice s jedním operátorem se mohou přihlásit jen do jednoho klubu. Stanice s vice operátory se mohou přihlásit do vice klubů podle procentuálního zastoupení jednotlivých operátorů. V deníku musí být uvedeno jméno klubu, v případě vice operátorů a vice klubů i procentuální účast. Pro uvedení klubu ve výsledkové listině je třeba účast minimálně 4 stanic, deníky pro kontrolu se nepočítají.

MFJ-tuner
MFJ-tuner

IX. Definice termínů

A. Umístění stanice (QTH): Místo, kde jsou umístěny všechny vysílače, přijímače, zesilovače a antény. Toto místo nesmí bý větší jak kruh o průměru 500 metrů. Antény musí být fyzicky propojeny s vysílači, přijímači a zesilovači.
B. QSO asistence: Je definována jko použití jakékoliv technologie, která poskytuje informaci o volací značce nebo násobiči a signálu operátoru. To zahrnuje i použití CW dekodéru, DX clusteru, různých webových stránek (např. DX Summit), CW Skimmeru nebo Reverse Beacon Network nebo účat dalších operátorů.

Yaesu FT-2000
Yaesu FT-2000

X. Obecná pravidla pro všechny účastníky

A. Účatníci musí dodržovat podmínky své kategorie po celou dobu, kdy si započítávají spojení do svého výsledku.
B. Pod jednou značkou se lze zúčastnit závodu pouze v jedné kategorii.
C. Omezení výkonu v dané kategorii musí být dodrženo na všech pásmech. Výstupní výkon na jakémkoliv pásmu je definován výstupním výkonem aktivního zesilovače (zesilovačů).
D. Self-spotting nebo žádost jiné stanice o uvedení do clusteru není dovolena.
E. Veškerý provoz musí být prováděn z jednoho stanoviště stanice. Provoz REMOTE je povolen, pokud je fyzické umí stění vysílačů, přijímačů a antén na jednom QTH stanice. Stanice ovládaná dálkově musí dodržet všechny podmínky dané licencí stanice. Volací značka stanice musí být vydána pčíslušným úřadem.
F. Remote přijímače mimo umístění (QTH) stanice nejsou povoleny.
G. Na jednom pásmu současně je povolen jen jeden vysílaný signal. Pokud jsou použity dva nebo vice vysílačů na jednom pásmu, MUSÍ být použito zařízení, které zabrání vice vysílaným signálům ve stejnou dobu.
H. Střídavé vysílání výzvy (CQ) na dvou nebo více frekvencích na jednom pásmu není dovoleno.
I. Všechny žádosti o spojení a dokončení a záznam spojení musí být provedeny v definované době závodu povolenými módy a frekvencemi závodu.
J. Opravy volacích značek a kódů v deníku po závodě použitím různých databází, nahrávek, emailů případně dalších informací nejsou povoleny.
K. Zaznamenaná volací značka musí odpovídat skutečně vyslané značce dané stanice během QSO.
L. Pro stanice ITU Regionu 1: vysílání v pásmu 40m nad 7200 kHz při provozu SSB během SSB závodu není dovoleno.
M. Pro stanice ITU Regionu 1: vysílání pod 1810 KHz během závodu není dovoleno.

LPDA anténaXI. Instrukce pro deník (LOG)

Elektronické poslání deníku je vyžadováno od všech stanic.
A. Log MUSÍ obsahovat následující informace pro každé QSO: správný čas a datum v UTC, frekvenci (nebo pásmo), volací značku protistanice, vyslaný a přijatý kód. Log,který nebude obsahovat všechny informace bude klasifikován jen pro kontrolu. Spojení by měly být zaznamenávány ihned jakmile byly dokončeny. Stanice, které soutěží o vítězství v kategoriích svět, continent nebo USA musí zaznamenávat přesné frekvence u každého spojení.
B. Soutěžící v kategoriích jedno pásmo musí zaznamenávat všechna spojení i z jiných pásem. Do výsledku se započítají pouze spojení zpásma uvedeného v Cabrillo hlavičce. Deník se spojeními pouze na jednom pásmu bude vždy klasifikován v kategorii jedno pásmo.
C. Formát deníku CABRILLO je standardem pro všechny deníky. Viz <www.cqwpx.com/cabrillo.htm> pro porobný instrukce pro vyplnaní hlavičky souboru Cabrillo. Chybné vyplnění hlavičky může vést k nesprávnému určení soutěžní kategorie dané stanice nebo přeřazení deníku pouze pro kontrolu.Pounámka: U.S. stanice musí uvést umístění stanice v hlavičce Cabrillo CABRILLO header (např.: LOCATION: OH). Pro kategorii Multi-Transmitter Distributed viz pravidlo VI.C.4.
D. Jediná metoda pro poslání deníku je Web upload. Web upload je k dispozici na adrese <www.cqwpx.com/logcheck>. Všechny přijaté deníky budou potvrzeny emailem. Seznam přijatých deníků je na adrese <www.cqwpx.com>.
E. Instrukce pro elektronické deníky v jiném formátu než CABRILLO: Pokud stanice není schopna poslat deník ve formátu Cabrillo, může se obrátit na ředitele závodu o pomoc.
F. Potvrzení přijatého deníku Všechny přijaté deníky budou potvrzeny emailem. Seznam přijatých deníků je na adrese <www.cqwpx.com>.

QSL lístok MW9W a MC0SHLXII. Tremín pro poslaní deníku

A. Všechny deníky musí být odeslány nejpozději 5 DNÍ po závodě: SSB deníky ne později jak 2359 UTC 1. dubna 2022, CW deníky ne později jak 2359 UTC 3. června 2021. Znovu poslání deníku po tomto termínu bude bráno jako opožděný deník.
B. Prodloužení lhůty poslání deníku musí být provedeno žádostí emailem na adresu <director@cqwpx.com>. Žádost musí obsahovat řádný důvod a musí být zaslána před konečným termínempro zaslání deníku. Prodloužení termínu je zaručeno pouze po potvrzení ředitelem závodu.
C. Deníky zaslané po termínu mohou být uvedeny ve výsledkové listině ale nemohou se zúčastnit diplomového programu.

QTH a antény PZ5RA
QTH a antény PZ5RA

XIII. Rozhdovaní

CQ WPX Contest Committee zodpovídá za kontrolu soutěžních deníků. Účastníci musí dodržet podmínky závodu. Porušení podmínek závodu a nesportovní chování může vést k disciplinárnímu potrestání.
A. Nesportovní chování: Některé příklady nesportovního chování:
1. DOMLOUVÁNÍ nebo POTVRZOVÁNÍ jakéhokoliv spojení jinými prostředky jako např. Telefon, internet, VOIP, sociální media, weboivé stránky a pod.
1. Vysílání na frekvencích mimo povolené frekvence. dané licencí.
2. Změnou času v deníku za účelem dodržení přstávek nebo počtu změn pásem.
3. Započítáním většího počtu neověřitelných spojení nebo násobičů.
4. Vysíláním signálu s velkou šíří pásma (např. splatter, kliksy) nebo harmonické signály na jiných pásmech.
5. Stanice, které se nechají volat (running) a nedávají svou vlastní značku ve vice jak 3 spojeních.
B. Disciplinární tresty: V případě porušení podmínek bude stanice diskvalifikována.
1. DISKVALIFIKACE: Stanice bude uvedena na konci výsledkové listiny a nemůže obdržet diplom.
2. Oznámení o tom bude posláno stanici na email v zaslaném deníku. Stanice má pak 5 dní na odvolání se k řediteli závodu. Po tomto termínu je rozhodnutí konečné.
3. Účastník má právo stáhnout svůj deník z hodnocení do 30 dnů po termínu pro zaslání deníku. V tom případě je třeba se obrátit se žádostí na ředitele závodu
4. Contest Committee si vahrazuje právo na změnu soutěžní kategorie dané stanice po přezkoumání jejího deníku nebo na základě jiných informací.
C. Kontrola deníku: Všechny deníky jsou kontrolovány za použití speciálního programu a členy kontrolní komise.
1. Duplicitní spojení jsou vyškrtnuty bez dodatečné bodové sankce.
2. Spojení s nesprávně zaznamenaným soutěžním kódem jsou vyškrtnuty bez dodatečné bodové sankce.
3. Chyby ve značce protistanice nebo spojení nenalezená v deníku protistanice jsou vyškrtnuty a je uplatněna bodová sankce ve výši dvojnásobku počtu bodů za toto spojení.
4. Spojení která nesplňují podmínku počtu změny pásem pro kategorie s vice operátory jsou vyškrtnuta bez dalších bodových sankcí.

Elecraft K1 + Begali Traveller light
Elecraft K1 + Begali Traveller light

XIV. Prohlášení

Zasláním deníku soutěžící souhlasí s kontrolou deníku výborem CQ WPX závodu a prohlašuje, že: 1) četl a rozumí podmínkám závodu a současně souhlasí s jejich dodržováním, 2) dodrží všechny podmínky pro radioamatérskou stanici ve své zemi, 3) souhlasí, že jeho deník bude publikován a 4) přijímá rozhodnutí o případné diskvalifikaci a jiná rozhodnutí Contest Committee jako oficiální a konečná. Pokud účastník nechce s těmito podmínkami souhlasit, nebo nechce být hodnocen pak ať neposílá deník nebo jej pošle jen pro kontrolu
(CHECKLOG).
Otázky týkající se závodu CQ WPX Contest lze posílat na ředitle závodu na emailovou adresu <director@cqwpx.com>.

Doplnil a přeložil 19.1.2022 OK2FD, prameň https://www.cqwpx.com/rules.htm

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x