Další informace o setkání: HOLICE 2003

14. mezinárodní radioamatérské setkání, 29. a 30. srpna 2003
Setkání se uskuteční pod záštitou Českého radioklubu a starosty města Holic

MÍSTO SETKÁNÍ: HOLICE, Pardubický kraj, Česká republika, leží na silnici číslo 35, E 442, 18 km od Hradce Králové směrem na Brno.

 • Očekává se jako v minulých letech za oba dny návštěva 4000 účastníků. Přijedou jednotlivci i skupinky radioamatérů z okolních států, ale také radioamatéři – emigranti z různých států Evropy i zámoří.

 

 • Celý areál bude uzavřen. Do areálu bude hlavní vstup ve směruu pošty, kde bude i jediný jednosměrný vjezd pro auta. Další vstupy budou v parku před sokolovnou, za areálem u potoka od stadionu, kde bude možnost parkování a nově z ulice Dukelská.

 

 • U vstupu do areálu si každý návštěvník zakoupí vstupenku ve tvaru visačky v ceně 50,- Kč. Vstupné neplatí dětí do 15 let, občané přes 70 let a invalidé. Vstupenka platí pro oba dny. Po opuštění areálu a opětovném navrácení ji návštěvník znovu předloží. Návštěvníci obdrží Průvodce návštěvníka, kde je jednak kompletní časový rozvrh akcí na oba dva dny, soupis výstavních a prodejních stánků s kontaktními adresami a další užitečné informace pro návštěvníky.

 

 • Ve výstavním areálu, který vznikne pro tuto příležitost v objektu bývalého průmyslového podniku v sousedství se představí i prodejci radioamatérské vysílací techniky, různé elektroniky, antén a literatury

 

 • Nebude chybět oblíbený bleší trh nejen elektroniky a radioamatérských zařízení a to u stolů v sokolovně i přímo z aut ta vyhrazeném parkovišti vedle kulturního domu

 

 • Ubytování je zajišťováno jen na základě předem zaslané závazné objednávky v chatkách a sudech v ATC, ve studentských domovech a v okolních motorestech. Ubytovací listy do Autokempu Hluboký budou pro objednané účastníky vydávány v recepci autokempu, ostatním objednaným účastníkům při prezenci u hlavního vstupu a vjezdu do areálu setkání. V současné době je již ubytování v ATC obsazeno.

 

 • Kempování přímo v areálu setkání je Městským úřadem Holice a hygienikem zakázáno a bude kontrolováno policí. Stanovat lze i v areálu fotbalového stadionu.

 

 • V průběhu setkání bude v centru areálu stánek INFORMACE, kde získáte případné další informace – program setkání a jeho doplnění, odjezdy vlaků a autobusů. Bude zde hlasatelka místního rozhlasu.

 

 • Pro rychlé a bezpečné dojetí účastníků bude v provozu naváděcí služba pracující na kmitočtu 145,575 MHz., případně na převaděči OK0C Zde budou také předávány ceny z tomboly.

 

 • Sborník Holice 2003 si zakoupíte ve stánku OK1KHL.

 

 • Delegaci radioamatérů jako již tradičně příjme na radnici starosta města Holice Mgr. Ladislav Effenberk.

 

 • V pátek večer se v Autokempu Hluboký uskuteční táborák s hudbou a opékání prasete, na který se již tradičně mnoho radioamatérů těší. Je to příležitost si bez časového omezení popovídat s přáteli, známými z radioamatérských spojení.

 

 • Na setkání do Holic se chystá spoustu krajanů – radioamatérů, žijících v zahraničí. Mnozí krajané ze zámoří si svou dovolenou v Česku přizpůsobují právě termínu holického setkání.

 

 • V průběhu setkání dojde k mnoha schůzkám různých radioamatérských odborných skupin. K dispozici jim budou klubovny v kulturním domě jak v pátek, tak v sobotu.

 

 • Během sobotního dopoledne se budou ve velkém sále kulturního domu předávat úspěšným účastníkům různých radioamatérských krátkodobých závodů a dlouhodobých soutěží diplomy, plakety a poháry i věcné odměny.

 

 • Sobotní odpoledne bývá pravidelně vyhrazeno prezentacím různých radioamatérských expedic. Letos se podařilo pořadatelům zajistit do velkého sálu kulturního domu velice poutavý program. Jedná se o přednášku o podmínkách šíření signálů na amatérských pásmech a besedy s členy dvou radioamatérských expedic. Česká expedice se vypravila vysílat na Borneo a expedice německých radioamatérů uskutečnila letošní největší velmi zdařilou expedici do Súdánu.

Český radioklub připravil v rámci setkání v Holicích tyto akce pro mládež :
Český radioklub již tradičně připravil pro mládež a začínající stánek, kde se zájemci mohou seznámit s činností juniorů v členských radioklubech ČRK. V klubovně v kulturním domě a na travnaté ploše vlevo od kulturního domu mohou zájemci mimo jiné shlédnout

 • ukázku radioamatérského provozu v podání juniorských operátorů stanice OK1KHQ z Chocně pod vedením Jardy OK1DUO

 

 • stavbu jednoduchých radiotechnických stavebnic pod vedením členů Radioklubu OK2KWX

 

 • po shlédnutí expozice „Jak jsme začínali“ v klubovně v kulturním domě, si mohou zájemci postavit jednoduché rádio z lahve od Coca Coly. Tuto stavebnici připravil k 80. výročí vysílání Českého rozhlasu Mirek OK1DII ze Sázavy, který pak zájemcům rád pomůže radou při stavbě tohoto jednoduchého přijímače.

 

 • ukázku činnosti dětí a mládeže v rámci projektu „Mládež a QRP“ připravil Q-klub z Příbrami
 • znalost telegrafních značek si mohou ověřit v simulovaném provozu na počítači.

 

 • v další klubovně si zájemci mohou vyzkoušet telegrafní soutěžní programy RUFH a PED – dvě disciplíny pro závod v HST. Při troše štěstí je možno se zde setkat i s Hynkem OK1HYN – naším nejúspěšnějším reprezentantem.

 

 • v expediční Tatře 805 Radioklubu OK1OHK bude ukázka spojení amatérskou televizí

 

 • na panelech je možno vidět i fotografie z činnosti juniorů, radioamatérských závodů, soutěže v rádio-elektronice i letních táborových soustředění.

Jak jsme začínali,
si připomeneme na tradiční výstavce pořádané v klubovně č.1 v prvním patře kulturního domu. Letos otevíráme nové téma-oscilátory. Vynález tříelektrodové elektronky umožnil efektivně produkovat VF vlnění o dostatečné energii i v amatérských podmínkách. Nejdříve v zámoří a postupně i v Evropě začali vznikat amatérské rádiové vysílací stanice vybavené nejdříve tzv. sólo-oscilátory s přímou vazbou na anténu. Jejich nectnosti vedly konstruktéry k navrhování a zkoušení různých zapojení. Byl to boj o kvalitní tón, stabilitu kmitočtu a dostatečnou účinnost přenosu VF energie do antény. Některá zapojení se stala klasickými a přetrvávají i do dnešních dob byť v modernějším součástkovém provedení.

V klubovně č.2 bude probíhat pracovní dílna pro děti návštěvníků výstavky. Bude prezentováno Coca-Cola rádio publikované k 80. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu v časopise ABC. Příchozí si budou moci na místě toto rádio vyrobit. Jako exponáty letošní výstavy uvítám také provozuschopné přijímače, které byly na tomto „specializovaném pracovišti na výrobu krystalových přijímačů“ vyrobeny (nebo počaty).

Atmosféru opět dokreslí přístroje z období roků 1920 – 1938.

Mirek OK1DII

Sobotní program ve velkém sále kulturního domu:
09:30: Ještě před předáváním různých cen za různé soutěžní aktivity na pásmech bude promítnut otitulkovaný film o „CQ WW SSB 2002“ v IH9 (první místo na světě!), tedy něco o jednom z největších KV světových závodů.

10:05: budou předány plakety za „OK-OM DX Contest“ 2002, tedy za náš nejprestižnější závod na KV.

10:20: Béďa OK1DOZ a kolektiv OK1KPA předá diplomy za „VKV PA“ 2002, náš nejprestižnější závod na VKV.

10:35: Nějaký člen pardubického OK1KPA chvíli s námi (a na VKV pásmech) ještě zůstane, protože předá poháry za „M ČR na VKV“ za rok 2002, tedy za soutěž, do které se připisují body za sedm velkých VKV závodů.

10:45: Na VKV ještě chvilku pobudeme, neb od března 2002 OK1OHK z Hradce Králové (Vláďa OK1IVZ a spol.) vyhodnocuje „M ČR dětí a mládeže na VKV“ (závod se koná při „VKV PA“), takže všem nejmladším účastníkům do osmnácti let kluci předají diplomy a k tomu soutěžící na prvních pěti místech v každé kategorii ještě dostanou za tuto aktivitu věcnou cenu (tričko nebo čepice s logem soutěže).

11:00: Nastoupí neratovická partička OK1KMG s Leošem OK1ULE, ti zase předají diplomy za rok 2001 (první tři z každé kategorie) a 2002 (všichni bez výjimky), a to za „OK Maraton“, soutěž, v které můžeme zúročit veškerou naši činnost ze všech pásem, a to dokonce i ve všech věkových kategoriích (při pohledu do seznamu soutěžících od osmi do devadesáti let).

11:20: Měli by se ukázat kluci z OK1RDX (Nová Paka) s Pavlem OK1MYA v čele, kteří by měli předat věcné ceny (nějaké překvapení) za jeden z nejmladších VKV minizávodů s názvem „FM PD“ (zkratku FM nemusíme nijak představovat, ale to PD znamená opravdu POLNÍ DEN!) – bohužel ale v době uzávěrky nebylo známo, zda se vůbec něco bude předávat, díky nízkému počtu „závodníků“.

11:30: Zde to nebylo v době uzávěrky zcela jasné, ale Jirka OK1WB s Ivanem OK1MOW z Hradce Králové by snad měli předat diplomy za „Vánoční závod“, tedy za dvou etapovou aktivitu (dopolední a odpolední část asi s přestávkou na sváteční oběd).

12:00: Od pásem radioamatérských na nějaký čas k pásmu CB, kdy plánuje Miloslav Vohralík (Milan 42) vyhlášení CB soutěží „Letní polní den Česká Lípa“, „Éter bez hranic“ a „Česká CB liga“.

Možná někdo stihne i krátkou přestávku na občerstvení, sejdeme se v klubovně č. XX.

12:40: Venca OK1HRR předá nějaké ty malé a velké poháry a také diplomy za „Memoriál Karla SOKOLA, OK1DKS“, za soutěž, která zahrnuje sběr zemí DXCC na KV a lokátorů na VKV, i zde si může přijít každý HAM i SWL na své.

13:00: Zdeněk OK1AR by měl za DIG aktivity předat také něco, poté pokračuje zasedání DIG sekce.

Slunce, cykly, vlny, lidé a předpovědi.
Za půlí cesty od maxima 23. cyklu k minimu a tím i počátku 24. cyklu je celková a zejména sluneční erupční aktivita poměrně vysoká. Přesto se krátké vlny nešíří právě nejlépe, dokonce i v létě jsme svědky polárních září a vše komplikuje a často i vylepšuje sporadická vrstva E.

Něco o příčinách, souvislostech a očekáváních se za pomoci obrázků pokusí sdělit Franta OK1HH v první sobotní odpolední přednášce ve velkém sále kulturního domu od 14 hodin.

Expedice Borneo november 2002
Během sobotního odpoledne se ve velkém sále kulturního domu představí také členové expedice na Borneo v listopadu 2002. Expedice se zúčastnili Vítek OK2WH, Standa OK2SG, Jarda OK2PBM a Adík OK2PAE.

Jedná se o video z expedice „November 2002“ z Bornea z CQWW contestu 2002. Je to asi hodinová prezentace počínaje odletem z Ruzyně přes Vídeň, Kuala-Lumpor, do Kota-Kinabalu na Borneo a pak celý pobyt na kótě v Keningau na ranči Alfonse a Doris v radioklubu 9M6AAC.

Je na něm zdokumentováno vnitřní vybavení radioklubu, anténní systémy, okolí lokality, návštěva botanické zahrady, pražírny kávy, čínského kostela a pak provoz na KV pásmech různými druhy a vlastní závodní provoz v CQWW Contestu 2002.

Věříme, že prezentace bude divácky velmi zajímavá.

ST0RY – expedice „Sudan 2003“
Súdán, rozlohou 2.5 milionu km2 největší země Afriky, byl po řadu let na radioamatérských pásmech vzácností. Příčinou byla občanská válka, vedená z rasových, náboženských a dalších důvodů mezi dvěma nejpočetnějšími skupinami obyvatel této země: z 34,5 milionů obyvatel patří 52 % k černošským etnickým skupinám, které žijí především na jihu země; 39 % obyvatelstva pak tvoří Arabové, kteří žijí hlavně na severu Súdánu, kde je i hlavní město Chartúm. Právě Arabové se rozhodujícím způsobem podílejí na vládě v zemi a ovládají i armádu. Súdán vznikl jako samostatná země 1.1.1956 z tzv. Angloegyptského Súdánu a již v r.1959 začala občanská válka, která skončila v r.1972 příměřím, kdy 3 velké jižní provincie získaly – v rámci Súdánu – značnou autonomii: právě mezi roky 1972 – 1994 byl autonomní Jižní Súdán uveden i jako samostatná země na seznamu zemí DXCC (prefix ST0). Jenže v r.1983 byla občanská válka opět obnovena a autonomie postupně zanikla. Teprve v poslední době se situace v Súdánu poněkud uklidnila: možná k tomu přispělo i to, že byla v jižní části země objevena využitelná naleziště ropy a v r. 1999 se Súdán zařadil mezi exportéry ropných produktů. Zřejmě naděje na významný ekonomický přínos této chudé africké zemi donutila obě znepřátelené strany ke kompromisu.

A tak se loni začala v Súdánu opět vydávat radioamatérská povolení jak pro súdánské občany (nejaktivnější z nich je asi ST2NH), tak i pro cizince : v druhé polovině ledna letošního roku pracoval z Chartúmu Gerben, PA5NT, pod značkou ST2X, 17.3. začal svoji 14 denní expedici IV3OWC pod značkou ST2CF a konečně mezi 20.a 31.3. se uskutečnila daleko nejúspěšnější expedice 5 německých radioamatérů, kteří pod značkou ST0RY navázali přes 48.000 spojení (z toho 1263 jen v pásmu 160 m !). Mezi operátory této expedice byli i naši dobří známí a pravidelní návštěvníci „Holic“ – Dietmar, DL3DXX a Falk, DK7YY. Prezentace jejich expedice do Súdánu, která se uskuteční v sobotu odpoledne ve Velkém sále KD, bude jistě pro všechny účastníky velmi zajímavá…

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x