Diplom Slowakische Burgen und Schlösser – Bedingungen

Das Slowakische Burgen- und Schlösser-Diplom wird von Rádio Stuplub Stupava zu den gleichen Bedingungen für alle lizenzierten Funkamateure und Hörer ausgestellt.. Verbindungen gelten (Hören) von 1.1.1993 na všetkých KV, VKV a UKV pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače.

Na splnenie podmienok základného diplomu je potrebných 25 QSO s OM stanicami z 25 rôznych lokalít územia Slovenska podľa zoznamu, v ktorých sa nachádzajú aspoň čiastočne zachovalé objekty hradov, hrádkov, pevností a zámkov. Pod lokalitou sa rozumie miesto (Stadt, mestská časť alebo obec), v ktorého katastrálnom území sa príslušný objekt nachádza. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny v zozname lokalít.
O doplňovacie nálepky možno požiadať za 50, 75, 100 a ďalej za každých ďalších 10 Standorte (t.j. zum 110, 120, …, 190). Zum 200 lokalít možno požiadať o vydanie plakety. O doplňovacie nálepky na plaketu možno požiadať za každých ďalších 10 Standorte (t.j. zum 210, 220, .., 290.). Žiadosť o nálepku vyššej triedy nie je podmienená vlastníctvom nálepiek predchádzajúcich, podmienkou je len diplom resp. plaketa.

Poplatky: vydanie diplomu: 40,- Sk (CZK), doplňovacia nálepka: 20,- Sk (CZK), plaketa za 200 Standorte: 200,- Sk (CZK), doplňovacia nálepka na plaketu: 20,- Sk (CZK).

Žiadosti formou výpisu z denníka (v tvare: referenčné číslo, lokalita, Kennzeichen, ein Treffen, Zeit, Zone, Modus) podpísaného dvoma rádioamatérmi, žiadateľom podpísaným čestným prehlásením a poplatkom za vydanie diplomu (doplňovacej nálepky) sa zasielajú na adresu : OM2FY, Ing. Branislav DARÁŠ, Ružová 16, 900 31 Stupava, Slovensko. Email: daras@minv.sk.

Ku dňu 1.1.2004 bol rozšírený zoznam lokalít platných do diplomu Slovenské hrady a zámky. Bolo pripísaných 17 Standorte, súčasný stav je teda 291 Standorte. QSO z nových lokalít sú uznávané ako tradične od 1.1.1993. Doplnky sú uverejnené v v RŽ 1/04, v sieti packet radia a na stránke www.hamradio.sk, môžete si o ne napísať aj na elektronickú adresu daras@minv.sk.

Tu si môžete stiahnuť aktuálny zoznam lokalít platných pre diplom Slovenské hrady a zámky vo formáte XLS (67kB), ktorý môžete použiť tiež ako formulár žiadosti. Stiahni IHRE.

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x