Jugendfeldtag 2022

Der Jugendfeldtag richtet sich an Stationen, die von Betreibern betrieben werden, die das Alter am Tag des Rennens noch nicht erreicht haben 18 Jahre. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými stanicami ako aj s operátormi staršími ako 18 Jahre.

Termín Poľného dňa mládeže

prvá sobota v júli od 10,00 tun 13,00 koordinierte Weltzeit, t.j. 2.Juli 2022

Kategorien

1. 144 MHz – Single op.

2. 144 MHz – Multi op.

3. 432 MHz – Single op.

4. 432 MHz – Multi op.

UKW-QRP-Station in der Natur
UKW-QRP-Station in der Natur

Mode

CW ein FONE

Wettbewerbscode

RS(T) + Seriennummer der Verbindung von 001 + WW-Locator. Aby bolo spojenie pre súťažiacu stanicu platné, musí od protistanice prijať a zapísať kompletný súťažný kód vrátane poradového čísla spojenia.

Wertung

Ein Kilometer überbrückter Distanz entspricht 1 das. Die Verbindung zum Bahnhof in einem eigenen kleinen Locator-Quadrat wird gezählt 1 das.

Das Ergebnis

Summe der Anschlusspunkte.

UKW-Antennen OM5LD
UKW-Antennen OM5LD

Das WGS-84-System wird verwendet, um den Breiten- und Längengrad des Wettbewerbsgeländes für die Ortungsberechnung zu bestimmen.

Das Wettkampftagebuch wird ausschließlich in elektronischer Form im EDI-Format versendet. V EDI denníku (v riadku [Es ist notwendig, NEWS in das elektronische Tagebuch im Feld einzugeben]) musí byť uvedený zoznam operátorov, ktorí zo stanice počas pretekov pracovali a dátumy ich narodenia. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

In anderen Fällen gelten die Allgemeinen Bedingungen für UKW-Wettbewerbe und Wettbewerbe.

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x