VOX-Recorder

VOX Actuated Recorder ist ein einfaches, frei verteilbares Programm, mit dem Sie Audio aufnehmen können. Darin unterscheidet es sich von anderen Programmen, že nahráva skutočne len po dobu, kým je do zvukovej karty počítača privádzaný audiosignál.

Nino Porcino, autor programu, ho odporúča najmä pre poslucháčov, ktorí sledujú nepravidelné vysielanie na nejakej frekvencii. Ak použijú VOX Recorder, nemusia sedieť dlhé hodiny pri prijímači. Program za nich nahrá komunikáciu do WAV súboru, ktorú si budú môcť vypočuť kedykoľvek.

Program vynikol pred niekoľkými rokmi, preto je HW nároky sú minimálne – počítač s W95+, zvuková karta, dostatočné miesto na pevnom disku (hodina záznamu zaberie približne 75 MB), prijímač so sqelchom a prepojovací audiokábel.

O inštalácii programu v pravom zmysle slova sa nedá hovoriť. Súborvoxrecorder.zipstačí totiž extrahovať do nami vytvoreného adresára.

Práca s programom: pred spustením programu je vhodné vyskúšať si pomocou nejakého iného programu na záznam zvuku nastavenie citlivosti zvukovej karty. Das ist, weil, aby nahrávka nebola premodulovaná (výsledkom je skreslenie), ani podmodulovaná (výsledkom je tichý záznam, v extrémnom prípade aj výrazné zhoršenie odstupu signál/pozadie).

Ak je všetko tak, so wie es sein sollte, spusťte program. VOX Recorder umožňuje nastaviť cestu kam bude ukladať záznam. Napravo sú dva ťahové potenciometre. Prvým, Squelch Treshold, sa určuje úroveň audiosignálu, pri ktorej začína program nahrávanie. Zweite, Squelch Decay, sa nastavuje možná dĺžka pauzy, ktorá nespôsobí prerušenie nahrávania.

Celkový dojem z programu: program funguje bez závad, ale poskytuje minimálny komfort. Chýba interný prehrávač záznamu, ale za určitý nedostatok považujem nemožnosť zmeny formátu súboru. Ten je štandardne 8-bitový so vzorkovaciou frekvenciou 22kHz. Výraznú zmeny by predstavovalo ukladanie do formátu MP3.

VOX Recorder si môžete stiahnuť na CQ.sk

Hinterlasse eine Antwort