Riadenie výkonu u FT-225RD na SSB

Na úpravu si prichystajte jednu diódu 1N4002. Postup je nasledovný:

 • Odstránte vrchný kryt
 • Nájdite rohový konektor J21 „Tone burst unit“
 • Lokalizujte diódu D10 medzi pinmi B9-J21 a B6-J21
 • Odpojte diódu D10 od pinu B9-J21, modrý vodič nechajte pripojený
 • Nájdite rohový konektor J20 „SSB IF unit“
 • Nájdite vývod B7-J20
 • Odpojte modrý a modro-žlý vodič
 • Pripojte katódu diódy na vývod B7-J20 a anódu na odpojený koniec diódy D10
 • Pripojte dva odpojené vodiče z vývodu B7-J20 do spoja D10 a novej diódy
 • Zariadenie zakrytujte

 • Výstupný výkon je teraz možné riadiť potenciometrom „PWR CONTROL“ vo všetkých módoch.

  Pridaj komentár