Zimní QRP závod na VKV

Tyto propozice platí od 1.ledna 2009 pro Zimní QRP závod

Zimní QRP závod na VKV se koná vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru.
Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států.

Soutěžní pásma:

 • 144 MHz 09.00-11.00 UTC
 • 432 MHz 11.00-13.00 UTC

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.
Další podmínky:

 • QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud.
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi
 • Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
 • Napájení všech zařízení, potřebných pro provoz (TCVR, rotátor, bug, PC…) pouze z chemických zdrojů, můžou být dobíjeny po dobu závodu jenom ze solárních článků, Peltierova článku, nebo mechanických zdrojů poháněných lidskou silou.
 • Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
 • Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Vyhodnocení: Vyhodnocovat se bude jednak každé pásmo zvlášť, jednak celý závod prostým součtem bodů z obou pásem. První trojice stanic na každém pásmu a v celkovém pořadí obdrží diplom.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

 • Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
 • Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
 • Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
 • Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

 • Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru
 • Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC

Stanice nebude v závodě hodnocena:

 • Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
 • Za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
 • Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
 • Za nesportovní chování v závodě

Zasílání deníku:

 • elektronicky na ok1dom@seznam.cz
 • poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Zimního QRP závodu.

Poznámky k Zimnímu QRP závodu:

Jde u nás o novinku, uspořádat v zimním období závod na VKV, kde se předpokládá pobyt venku. Jedná se o pokus, o nevyzkoušené propozice. Doufám, že hamové překonají zimní spánek, opustí teplo svých hamoven a vyrazí na pár hodin na vzduch.

Ve stejné době je v DL Winter BBT Contest, takže protistanice by měly být. Současně prosím ty, kteří nejsou schopni splnit podmínky závodu, např. se stavbou antény, aby se závodu přesto zúčastnili s úměrným výkonem a poslali deník pro kontrolu. Velmi tím zpřesní vyhodnocení závodu. Slibuju, že pokud budou mít zájem, tak jim soukromě pošlu jejich checklog. Současně s deníkem prosím o připomínky k závodu, abych mohl případně upravit propozice podle zkušeností z prvního ročníku.

Mirek OK1DOM

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x