DJ7ST, SK

Smutná správa prišla z Nemecka – známy QRP-ista Hartmut “Hal”, DJ7ST, nás po dvojročnom boji s leukémiou opustil. Hartmut sa výraznou mierou pričinil o rozvoj QRP v celosvetovom meradle a poznalo ho mnoho rádioamatérov. Venujte mu tichú spomienku.

Pridaj komentár