Drozdovo 2020

„Predsa sa uskutoční“, ak parazrázujeme známy výrok. Avízo, že v roku 2020 bude rádioamatérske stretnutie na Drozdove posledné, dvadsiate, sa takmer nevyplnilo pre Covid-19 obmedzenia. Ale predsa v sobotu 13. júna 2020 sa bude konať stretnutie rádioamatérov v horskom penzióne na Drozdove.


Príchod je možný od Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu, pred touto obcou je veľká tabuľa informujúca o prístupe k penziónu. Ďalší prístup je od Zlatých Moraviec, alebo od Topoľčianok, cez obce Machulince, Obyce, vedľa Jedľových Kostolian, smerom na Novú Baňu. Treba prejsť obcou Veľká Lehota, za ňou je informačná tabuľa o prístupe k penziónu. Po odbočení z hlavnej cesty ste približne po 2,5 km na mieste. Všade budú umiestnené smerovky “Drozdovo”. Pri penzióne je parkovisko pre veľký počet áut, parkovanie je zdarma. Boli rozšírené priestory, vhodné pre burzovníkov. V prípade nepriaznivého počasia nikto nezmokne. Z piatka na sobotu je v penzióne aj možnosť ubytovania v turistickej nocľahárni, alebo v apartmánoch.