OM3CFL, SK

Dna 2. júna 2020 nás opustil vo veku 82 rokov Barnabas Virag,OM3CFL z Lučenca. Zakladajúci člen rádioklubu OM3KKF. Bol veľmi dobrý priateľ a technik na VKV. Tí, čo ste ho poznali, venujte tichú spomienku.


VO OM7PY Erwin