Dvojaké napätie z jedného transformátora

Pri oživovaní PA s elektrónkami je vhodnejšie začínať so zníženým anódovým napätím. V praxi sa to dosahuje dvoma spôsobmi: regulačným autotransformátorom alebo voľbou odbočky anódového transformátora. Existuje ale jednoduchšie riešenie…
Pohľad na schému hneď odhalí vtipnosť tohto riešenia – prepnutie spôsobu usmerňovania. V jednej polohe prepínača sú diódy zapojené ako celovlnný mostíkový usmerňovač, v druhej bežný Graetzov usmerňovač. Neudávam parametre súčiastok, tie si každý konštruktér určí podľa svojich požadaviek.

Pridaj komentár