EME stanice na 144 MHz, 432 MHz a 1296 MHz vo svete

Bob KA1GT sa pokúsil o vytvorenie máp EME staníc na 144 MHz, 432 MHz a 1296 MHz podľa súboru call3.txt v programe WSJT. Priznáva, že nie všetky údaje v takejto databáze sú aktuálne, ale predsa to môže byť zaujímavá štatistika.

Druhou mapou sú EME stanice na 432 MHz podľa údajov z www.pa0ply.nl:

A posledná mapa sú EME stanice na 1296 MHz:

Zaujímavý pohľad môže byť pre rôzne deklinácie, +21 až -21 stupňov. Tieto obrázky nájdete na http://www.bobatkins.com/radio/ka1gt_eme_map.html

TNX info Dušan OM3WAK