Google Earth displays spots from the DX cluster

Google Earth is an application, which allows an interactive view from above of the earth's surface. The user can zoom in, move away, rotate. Dáta nie sú uložené v počítači, ale sa načítavajú zo servera. Výsledný obraz na monitore počítača je kombináciou satelitných záberov, máp, profilu terénu a 3D-modelu budov. Základná verzia je k dispozícii na stiahnutie zdarma. Google Earth Plus a Google Earth Pro poskytujú ešte viac možností a vyznačujú sa presnejším zobrazením detailov.


Zaujímavou vlastnosťou Google Earth je práve pohyb a zobrazovanie. Môžete si tak “preletieť” trasu z domu do ľubovoľného miesta na svete, vypočítať vzdialenosť. Pútavé sú nadefinované trasy, ako je Grand Canyon alebo parížska Eiffelovka. Z rádioamatérskeho hľadiska má Google Earth ešte jedno využitie – zobrazenie spotov z DX clustra v reálnom čase.

Mať zobrazené spoty z DX clustra na mape poskytuje výhodu rýchlejšej orientácie v podmienkach šírenia. Napríklad na VKV pásmach vidno pri Es reflexný bod. Podobnou funkciou disponuje napríklad aj software Live MUF od G7RAU.

Google Earth vyžaduje výkonnejší počítač, minimom je procesor s taktovacou frekvenciou 500 MHz, 128 MB RAM, 3D kompatibilná grafická karta a pripojenie do Internetu. Google Earth si môžete stiahnuť zo stránky: https://www.google.com/intl/sk/earth/

Po inštalácii a spustení programu potrebujeme len vložiť údaje, odkiaľ sa budú načítavať informácie pre zobrazenie spotov z DX clustra. Vložíme ich do bloku „Places“, kde kliknite na text „My places“. Tým vyvoláte kontextové menu, kde vyberieme prvú položku „Add“ a z nej „Network link“.

Do okna, ktoré sa otvorí stačí vložiť meno (pomenovanie, pod ktorým sa táto definícia zobrazí v Google Earth), link (link, see. further) a nastaviť automatické obnovovanie (refresh). Ten zmeníme z „Once“ na „Periodically“ a nastavíme čas (1 minúta a viac). Po zadaní údajov sa začnú spoty okanžite zobrazovať. and until, according to one of them, a decision is reached, buď ste urobili v konfigurácii chybu, ale je potrebné ešte dať refresh, aby sa údaje aktualizovali.

Tú sú linky s dátami z DX clustra:

Kliknuteľný odkaz
(použite ak môžete)
Textový odkaz Obnovovací čas serveru
160m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
80m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
60m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
40m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
30m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
20m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
17m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
15m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
12m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
10m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
6m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
4m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
2m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
1_25m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
70cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
33cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
23cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
13cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
9cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
5cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
3cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 days)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 days)
0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x