Google Earth zobrazuje spoty z DX clustra

Google Earth je aplikácia, ktorá umožňuje interaktívny pohľad z výšky na zemský povrch. Užívateľ sa môže približovať, vzďaľovať, otáčať. Dáta nie sú uložené v počítači, ale sa načítavajú zo servera. Výsledný obraz na monitore počítača je kombináciou satelitných záberov, máp, profilu terénu a 3D-modelu budov. Základná verzia je k dispozícii na stiahnutie zdarma. Google Earth Plus a Google Earth Pro poskytujú ešte viac možností a vyznačujú sa presnejším zobrazením detailov.


Zaujímavou vlastnosťou Google Earth je práve pohyb a zobrazovanie. Môžete si tak “preletieť” trasu z domu do ľubovoľného miesta na svete, vypočítať vzdialenosť. Pútavé sú nadefinované trasy, ako je Grand Canyon alebo parížska Eiffelovka. Z rádioamatérskeho hľadiska má Google Earth ešte jedno využitie – zobrazenie spotov z DX clustra v reálnom čase.

Mať zobrazené spoty z DX clustra na mape poskytuje výhodu rýchlejšej orientácie v podmienkach šírenia. Napríklad na VKV pásmach vidno pri Es reflexný bod. Podobnou funkciou disponuje napríklad aj software Live MUF od G7RAU.

Google Earth vyžaduje výkonnejší počítač, minimom je procesor s taktovacou frekvenciou 500 MHz, 128 MB RAM, 3D kompatibilná grafická karta a pripojenie do Internetu. Google Earth si môžete stiahnuť zo stránky: https://www.google.com/intl/sk/earth/

Po inštalácii a spustení programu potrebujeme len vložiť údaje, odkiaľ sa budú načítavať informácie pre zobrazenie spotov z DX clustra. Vložíme ich do bloku „Places“, kde kliknite na text „My places“. Tým vyvoláte kontextové menu, kde vyberieme prvú položku „Add“ a z nej „Network link“.

Do okna, ktoré sa otvorí stačí vložiť meno (pomenovanie, pod ktorým sa táto definícia zobrazí v Google Earth), link (odkaz, viď. ďalej) a nastaviť automatické obnovovanie (refresh). Ten zmeníme z „Once“ na „Periodically“ a nastavíme čas (1 minúta a viac). Po zadaní údajov sa začnú spoty okanžite zobrazovať. Ak nie, buď ste urobili v konfigurácii chybu, ale je potrebné ešte dať refresh, aby sa údaje aktualizovali.

Tú sú linky s dátami z DX clustra:

Kliknuteľný odkaz
(použite ak môžete)
Textový odkaz Obnovovací čas serveru
160m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/160m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
80m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/80m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
60m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/60m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
40m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/40m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
30m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/30m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
20m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/20m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
17m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/17m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
15m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/15m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
12m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/12m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
10m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/10m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
6m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/6m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
4m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/4m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
2m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/2m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
1_25m
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/1_25m/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
70cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/70cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
33cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/33cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
23cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/23cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
13cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/13cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
9cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/9cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
5cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/5cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
3cm
1hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/1hr.kmz (nové údaje po 1 min)
2hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/2hr.kmz (nové údaje po 5 min)
4hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/4hr.kmz (nové údaje po 5 min)
6hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/6hr.kmz (nové údaje po 5 min)
8hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/8hr.kmz (nové údaje po 5 min)
12hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/12hr.kmz (nové údaje po hour)
18hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/18hr.kmz (nové údaje po hour)
24hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/24hr.kmz (nové údaje po hour)
48hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/48hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
72hr http://www.dxers.info/google/earth/dx/3cm/72hr.kmz (nové údaje po 1 dni)
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x