Concurso CQ WPX CW 2013

Se acerca el momento del Concurso CQ WPX: CW 24-26 de mayo 2013! El inicio es a las 00.00GMT y el final es a las 23.59GMT, para que dure toda la carrera 48 horas, s výnimkou kategórie jednotlivcov – Single OP, kde je možné byť na pásmach maximálne 36 horas.

Se establecen conexiones con todas las estaciones.. S jednou stanicou je možné uskutočniť na jednom pásme 1 QSO. Preteká sa v pásmach 1,8 hasta 28MHz (excepto WARC). Categorías:

A. Single Operator kategórie: Iba jedna osoba (operador) môže prispieť k celkovému skóre počas doby trvania preteku. V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. QSO alerting asistencia akéhokoľvek druhu presúva účastníka do kategorie Single Operator Assisted (viz podsekcia B nižšie).

(a) Single Operator High (todas las bandas o una banda): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting asistencia nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(B) Single Operator Low (todas las bandas o una banda): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolené. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(C) bandas y moda (todas las bandas o una banda): Jedna osoba vykonáva všetky prevádzkové a logovacie činnosti. QSO alerting nie je povolený. Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 5W.

B. Single Operator Assisted Categories: Všetky prevádzkové a logovacie činnosti vykonáva jedna osoba (operador). V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. Účastníci tejto kategórie môžu používať QSO alerting asistenciu.

(a) Single Operator ASSISTED High (todas las bandas o una banda): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 1500W.

(B) Single Operator ASSISTED Low (todas las bandas o una banda): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 100W.

(C) Single Operator ASSISTED QRP (todas las bandas o una banda): Celkový výstupný výkon nesmie prekročit 5W.

C. Single Operator prídavné kategórie: Účastníci kategórie Single Operator môžu taktiež odoslať svoj denník do jednej z nižšieuvedených kategórií tak, že do hlavičky Cabrillo denníka doplnia riadok CATEGORY-OVERLAY.

(a) quien cumpla con las condiciones dadas puede participar en una de las categorías OVERLAY fuera de su categoría agregando una línea en el archivo Cabrillo CATEGORYOVERLAY en el encabezado del archivo (quien cumpla con las condiciones dadas puede participar en una de las categorías OVERLAY fuera de su categoría agregando una línea en el archivo Cabrillo CATEGORYOVERLAY en el encabezado del archivo): Účastník smie počas pretekov použiť len jeden (1) tribander (ľubovoľný typ, jeden spoločný napájač z vysielača do antény) pre pásma 10, 15 a 20 metros, a jednoprvkové antény na pásma 40, 80 a 160 metros.

(B) Novato (quien cumpla con las condiciones dadas puede participar en una de las categorías OVERLAY fuera de su categoría agregando una línea en el archivo Cabrillo CATEGORYOVERLAY en el encabezado del archivo): Do tejto kategórie sa môže účastník prihlásiť ak v dobe pretekov bol držiteľom radioamatérskej licencie najviac 3 años. V poli SOAPBOX uvedie dátum získania prvej licence.

D. Kategórie Multi-Operator (iba všetky pásma, high power): K celkovému skóre stanice môže počas pretekov prispieť viacero osôb. Kategória je určená na základe počtu vysielaných signálov. Celkový výstupný výkon každého vysielaného signálu nesmie prekročit 1500W.

(a) Single-Transmitter (tampoco se permiten antenas receptoras especiales): V každom okamžiku je povolený iba jeden vysielaný signál. V rámci každej hodiny (minutos 00 para 59) je povolených najviac desať (10) cambios de banda. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre celý denník sa použije jedna sekvencia číslovánia spojení.

(B) Two-Transmitter (MULTI-DOS): V každom okamžiku sú povolené najviac dva vysielané signály na rôznych pásmach. Každý vysielač môže nadväzovať spojenia s ľubovoľnými stanicami. S každou stanicou môže byť uskutočnené na každom pásme jedno spojenie bez ohľadu na použitý vysielač. Denník musí u každého spojenia obsahovať označenie vysielača, ktorý bol použitý k jeho nadviazaniu (columna 81 v CABRILLO QSO šablóne pre CQ contesty). Každý vysielač môže počas jednej hodiny (minúta 00 para 59) vykonať najviac osem (8) cambios de banda. Napríklad zmena pásma z 20m na 40m a späť na 20m predstavuje dve zmeny pásma. Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

(C) Multi-Transmitter (La potencia de salida total de cada uno de los dos transmisores no debe exceder): Počet vysielačov nie je limitovaný, ale na každom pásme je v každom okamžiku povolený iba jeden vysielaný signál na každom pásme (juntos 6 TX signálov v jednom čase). Pre každé pásmo sa použije samostatná sekvencia číslovania spojení.

Competir desde casa Samotné zariadenia stanice musia byť umiestnené v kruhu s priemerom do 500m. Účastníci sa musia riadiť národnými povoľovacími podmienkami, aj keby ich to voči ostatným súťažiacim znevýhodňovalo. Týka sa to aj „remote stations“, ktoré sa riadia podmienkami krajiny, v ktorej sa nachádzajú všetky prijímače, vysielače a antény.

Novinky v pravidlách: výkon vysielača je definovaný ako súčet všetkých okamžitých výkonov v danom čase na výstupe aktívneho (aktívnych) koncových stupňov. Nie je povolené využitie vzdialených prijímačov, p.ej.. NP2KW. Ak súťažiaci používa viac ako jeden vysielač na jednom pásme, musí použiť obvod zamedzujúci vysielanie na viacerých súčasne. Pocontestová oprava logu s využitím rôznych databáz je zakázaná.

Código de competencia: RS(T) + Número de serie QSO de 001.
Stanice kategórii Multi číslujú spojenia od 001 zvlášť na každom pásme.

Puntuación:
QSO so stanicou z iného kontinentu v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 3 body a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 6 puntos

QSO se stanicou na vlastnom kontinente, ale nie vlastnou krajinou v pásmach 28/21/14 MHz sa počíta za 1 bod a v pásmach 7/3,5/1,8 MHz za 2 cuerpo

QSO v rámci vlastnej DXCC bez ohľadu na pásmo 1 ese

Multiplicadores: násobičom sú platné prefixy 1x za preteky bez ohľadu na pásmo a počet spojení so stanicami s daným prefixom. Platný prefix je kombinácia písmen a čísiel v značke stanice vyjadrujúca geografickú polohu stanice. Por ejemplo: DL1, P40, P41, OE25 a pod. Označenia ako maritime mobil, móvil, /A, /mi, /J, /P sa nepočítajú ako prefixy.

El resultado: v prípade single OP všetky pásma je daný súčtom bodov za spojenia zo všetkých pásiem krát počet rôznych prefixov jedenkrát za preteky bez ohľadu na pásmo (p.ej.. ak stanica nadviaže spojenie s DL5 na troch pásmach, započíta si len jeden násobič).

V kategórii single OP jedno pásmo je výsledok daný súčtom bodov za spojenia z daného pásma krát počet rôznych prefixov.

V kategóriách Multi sa výsledok vypočíta rovnako ako v kategórii single OP všetky pásma.

Diarios: prijímajú sa predovšetkým denníky v elektronickom formáte CABRILLO (nezabudnite správne vyplniť hlavičku, inak váš denník môže byť preradený medzi denníky pre kontrolu). Súbor denníka pošlite v prílohe emailu bez textu, kde do predmetu emailu napíšete iba vašu značku. Denníky z CW časti posielajte na cw@cqwpx.com (do 1.júna 2013). Prijatie logu bude potvrdené a zoznam prijatých denníkov nájdete na La finalización incorrecta del encabezado puede dar lugar a una determinación incorrecta de la categoría de competición de la estación o al cambio de ruta del libro de registro solo para el control.

Úplné znenie podmienok CQ WPX Contestu nájdete na La finalización incorrecta del encabezado puede dar lugar a una determinación incorrecta de la categoría de competición de la estación o al cambio de ruta del libro de registro solo para el control.

5 1 voz
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X