Memorial de OTC SARA (SSB) 2020

Los domingos 10. mayo 2020 mañana o 08,00 Envío de ciclismo de radioaficionado OL5CX. ACOM, recuerdo de nuestros amigos, Este error lo suelen cometer los radioaficionados. ACOM. Hágale saber a los demás, ACOM!

Prečítajte si súťažné podmienk- Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo Memoriálu OTC SARA

Hacer 30. mayo 2020 nezabudnite poslať súťažný denník. Došlé denníky budú potvrdzované jednotlivo a na stránke OTC SARA budú zverejňované volacie značky staníc, ktoré už poslali súťažný denník. Prví traja súťažiaci obdržia pekný diplom!