Memoriál OTC SARA (SSB) 2020

V nedeľu 10. mája 2020 ráno o 08,00 hod sa bude konať jarná fonická časť Memoriálu OTC SARA. Sú to len hodinové preteky, spomienka na našich priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Dajte to vedieť ostatným, nech si spomenú aspoň účasťou v pretekoch!

Prečítajte si súťažné podmienky Memoriálu OTC SARA

Do 30. mája 2020 nezabudnite poslať súťažný denník. Došlé denníky budú potvrdzované jednotlivo a na stránke OTC SARA budú zverejňované volacie značky staníc, ktoré už poslali súťažný denník. Prví traja súťažiaci obdržia pekný diplom!