Concurso de actividades OM – nuevas condiciones

Pre pretek OMAC boli zverejnené nové podmienky. Hlavné zmeny:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Súťažné podmienky
Preteky Concurso de actividades OM (en lo sucesivo denominado "OMAC") organizado por la Asociación Eslovaca de Radioaficionados y se enumeran solo para individuos. Las estaciones del club pueden ser atendidas por un solo operador, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, que establecen conexiones sólo con estaciones OM y OK.

1. Fecha
tienen una carrera 12 escenario, cada etapa siempre tiene lugar el segundo sábado del mes respectivo desde 06,00 hacer 06,59 hora local por operación CW y desde 07,00 hacer 07,59 hora local por operación SSB.

2. Frecuencias
Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:
3520 - 3560 kHz (CW)
3700 - 3770 kHz (SSB)

3. Categorías
3.1. QRO CW + SSB (potencia máxima del transmisor. 100 W)
3.2. QRO CW (potencia máxima del transmisor. 100 W)
3.3. QRO SSB (potencia máxima del transmisor. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (potencia máxima del transmisor. 5 W)
3.5. QRP CW (potencia máxima del transmisor. 5 W)
3.6. QRP SSB (potencia máxima del transmisor. 5 W)

4. Código de competencia
Se canjea el código de competición consistente en RS(T) y número de serie de la conexión a partir de 001. Las conexiones se numeran continuamente, independientemente de las etapas.

5. Puntuación
Cada conexión válida es evaluada 1 bodom. Por conectarse a la misma estación en ambos modos, se cobrará la segunda conexión 1 punto adicional, es decir, se evalúan conexiones en CW y SSB con la misma estación 3 bodmi.

6. Multiplicadores
Los multiplicadores son las diversas últimas letras de las marcas de los oponentes una vez por la respectiva etapa mensual de OMAC más la última letra de la propia marca, si no está incluido para la conexión con otra estación. El número máximo de multiplicadores es 26.

7. El resultado
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: suma de puntos x suma de multiplicadores

8. Hlásenia
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 días desde el final de la respectiva etapa mensual (t.j. el próximo sábado hasta 08,00 hora local). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Označenie danej mesačnej etapy
8.3. Emailovú adresu súťažiacej stanice
8.4. Kategóriu
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (max. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. El resultado (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Čestné vyhlásenie: Declaro por mi honor, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. Estoy de acuerdo con la publicación del registro de la estación enviada. Considero que la decisión del evaluador es final.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. Evaluación
9.1. Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Los resultados de la etapa para el mes dado se publicarán en el sitio web kv.szr.sk en la sección Concurso de actividad OM.
9.2. Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran: año de estudios 2017 comienza con una etapa 11/2016 a končí etapou 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Estación, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (hacer 08,00 hora local).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. Así se ve después de registrarse y asignar números, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, Fotos de la reunión de Ham Borovce:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (diskvalifikácia) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Descalificación
La estación competidora no será evaluada en la etapa mensual dada, ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice. 11. Nota
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 días desde la solicitud, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Cuerpo 9.4 a 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 a 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
2 Comentarios
El más antiguo
Lo último Más votados
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
Antón Gombár/ OM7AG
Antón Gombár/ OM7AG
3 Hace meses

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . En la pagina http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
Administración
Respuesta para Antón Gombár/ OM7AG
3 Hace meses

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciuprepošlem info.”. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X