Condiciones de la carrera SNP

Icom IC-7000 TCVR
Icom IC-7000 TCVR

Fecha: El tercer domingo de agosto de 04,00 hacer 06,00 UTC. Compite en dos etapas de una hora. Pretekov sa môžu zúčastniť aj OK stanice a tiež aj iné zahraničné stanice.

Moda: CW, SSB

Zona: 3520 - 3560 kHz a 3700 - 3770 kHz

Categorías:

  • A1 – QRO CW
  • A2 – QRO SSB
  • A3 – QRO MIX
  • B1 – QRP CW
  • B2 – QRP SSB
  • B3 – QRP MIX

V kategóriách QRP je max. výkon 5 W

Código de competencia: V prvej etape: RS(T) + poradové číslo QSO od 001 + PSČ + iniciály operátora, v druhej etape: RS(T) + número de serie QSO (pokračuje číslovanie z prvej etapy) + okresný znak + posledné dve číslice roku narodenia operátora. Stanice pracujúce /p dávajú PSČ najbližšej obce. Stanice Slovákov a Čechov v zahraničí dávajú PSČ a okresný znak podľa miesta narodenia. Iné zahraničné stanice dávajú len RS(T) a poradové číslo QSO.

Yaesu FTDX3000Puntuación: QSO s OM/OK a Slovákom a Čechom v zahraničí = 5 puntos, QSO s inou zahraničnou stanicou = 1 ese. V kategóriách A3 a B3 sa môže v každej etape nadviazať s tou istou stanicou jedno CW a jedno SSB QSO. Časový rozdiel medzi týmito spojeniami musí byť aspoň 5 minutos. Každé takéto spojenie má hodnotu 5 puntos

Multiplicadores: Rôzne PSČ a okresné znaky v každej etape zvlášť bez ohľadu na mód

Diarios: Denníky sa posielajú do 30 dní po pretekoch na adresu: Rádioklub OM3KFV, pošt. priečinok 3, 03861 Vrútky, Email (txt súbor): om3kfv@zoznam.sk. Jednotné tlačivá denníkov a titulných strán (uľahčujú vyhodnocovateľovi prácu) si môžete vyžiadať na vyššieuvedenej adrese. K žiadosti priložte spiatočnú obálku s nalepenou známkou

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X