Liga SSB 2020

Organizador: Llame para usar el segmento inferior - SSB League
Duración de la acción: El primer sábado del mes., 07.00-09.00 hora local en la República Checa y Eslovaquia.
Tipo de operación: Pouze spojení 2xSSB
Zona: 80 metro. Využití kmitočtů musí být v souladu s kmitočtovou tabulkou IARU REGION 1 HF BAND PLAN a místními předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu.
Je na každém účastníkovi SSBL, na jeho úvaze a cti, zda bude vysílat na kmitočtech vymezených jiným druhům provozu než je SSB závodní provoz, p.ej. na kmitočtech 3600-3620 kHz určených dle IARU REGION 1 HF BAND PLAN pro digitální druhy provozu; nebo zda bude používat QRO na volacím kmitočtu QRP (3690 kHz) a v jeho bezprostředním okolí.
categoría:
  • QRP – příkon max. 10W/5W výkon
  • QRO – výkon podle op. třídy (doporučen 100W)
  • SWL – Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, envió el código de competencia y la marca de la estación. Por lo tanto, si se registran ambos códigos transmitidos, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body. Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran 2 multiplicadores. Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.
Llama: Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran
Código transmitido: RS a okresní znak (příklad: 59 DPM)
Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.: Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran 1 ese, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.
Multiplicadores: Okresní znaky včetně vlastního (vlastní okres platí také jako násobič i pokud jej stanice nezíská od jiného účastníka závodu)
Diarios: Pro kategorie QRP a QRO je od ročníku 2017 povinné zaslat deník ve formátu Cabrillo. Deník se zasílá přes Por lo tanto, si ambos códigos transmitidos se registran nejpozději v pátek po závodě. Uznávají se pouze spojení oboustranně kompletní a správná. Spojení se stanicemi, které neposlaly log, se započítávají, pouze pokud se objevily v denících nejméně 3x.
Kategorie SWL zasílá jen hlášení s uvedeným výsledkem.
Resultado: Prostý součin bodů a násobičů po vyhodnocení. U kategoris SWL si pořadatel může vyžádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je konečné. Z měsíčních výsledků bude sestaven přehled celoroční aktivity. Do celoročního výsledku se započítává pouze deset nejlepších měsíčních výsledků.

SSB Ligu je možné poňať aj štatisticky, ako to spravil kedysi Števo OM7KW https://om7kw.cq.sk/ssb-liga-pozvanka-a-statistiky/. Es posible utilizar varios diarios para estas carreras., napríklad obľúbený N1MM (N1MM+) o según las instrucciones ssbliga.nagano.cz/uloziste

Primavera: http://ssbliga.nagano.cz/prop.php

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X