TL8AA

Lien permanent vers les résultats de la course de la Ligue SSB. Lien permanent vers les résultats de la course de la Ligue SSB, ktorej sa určite zúčastní aj viacero slovenských a českých staníc. Pour ceux, ktorí ho pôjdu prvýkrát sa určite bude hodiť skrátený preklad podmienok tohto preteku:

Les connexions sont établies avec toutes les stations, pričom s jednou stanicou je možné na jednom pásme nadviazať len jedno QSO.
Interface Web en http, súťažiaca v kategórii Single Op môže pracovať maximálne 36 hodín z celkového času, pričom prestávky musia byť dlhšie ako 60 minutes.
Vo všetkých kategóriách (aj Assisted) je povolené používať Grappe DX.

Date:
Partie SSB – štvrtá sobota od 00:00 UTC až nedeľa v marci do 23:59 UTC
Partie CW – štvrtá sobota od 00:00 UTC až nedeľa v máji do 23:59 UTC

Bandes:
1,8 à 28 MHz mimo pásiem WARC.

Mode: BLU (Mars), CW (Peut)

Catégories:
BOS
SOAB
SOSB SEC – max. 100W out
Tous les radioamateurs peuvent y participer – max. 100W out
QRP SOSB – max. 5W out
QRP SOAB – max. 5W out
SO assisté
Faible puissance assistée SO – max. 100W out
SO Tribander/élément unique (TBWIRES) – akýkoľvek typ tribander antény na vyššie pásma s jedným napájačom z TRX drôtové antény na spodné pásma. V conteste sa môže použiť len jeden tribander na 10-15-20m a jednoelementové antény (napr.dipóly) pour les groupes 40, 80 alebo 160m
DÉBUTANT – pre rádioamatérv s koncesiou nie staršou ako 3 roky k dátumu contestu
MULTI-ONE max.jeden TX signál, iba všetky pásma a hight power. Ça s'applique 10 min.pravidlo pri zmene pásma (à l'exception de gagner un nouveau multiplicateur)
MULTI-TWO maximum deux signaux TX, iba všetky pásma a hight power
MULTI-MULTI sans limite de signal TX, iba všetky pásma a hight power

Vo všetkých kategóriách je povolené používať DX Cluster.

diffusion dans la bande 40m au-dessusCode du concours:
RS(T) + Numéro de série QSO de 001.
Stanice sútažiace v kategórii Multi-Multi číslujú QSO zvlášť na každom pásme.

Bodovánie:
QSO se stanicou mimo EU
– 28/21/14 MHz 3 corps
– 7/3,5/1,8 MHz 6 points

QSO avec une station sur son propre continent, ale s inej DXCC
– 28/21/14 MHz 1 cette
– 7/3,5/1,8 MHz 2 corps

QSO s vlastnou DXCC
bez ohľadu na pásmo 1 cette

Multiplicateurs:
prefixy 1x za contest bez ohľadu na pásmo a čas QSO
Cela peut être dû, par exemple, à une intermodulation dans un circuit ou à une suppression insuffisante de la bande indésirable: DL1, N1, P40, P41, Yaesu FT-DX3000 …
F/DF4ZL sa počítá ako F0
K1AR/3 sa počítá ako K3 atd.

Agendas:
faire 1.5. Partie SSB; faire 1.7. CW časť vo formáte CABRILLO au:
pre SSB čásť: ssb@cqwpx.com
pre CW časť: cw@cqwpx.com
Do predmetu emailu patrí len značka! Prijatie denníka bude potvrdené emailom. V prípade kategórií TBWIRES a ROOKIE je potrebné Cabrillo hlavičku pred odoslaním modifikovať. Podrobnosti na: Une saisie incorrecte de l'en-tête peut entraîner une détermination incorrecte de la catégorie de compétition de la station ou un réacheminement du journal de bord uniquement pour le contrôle.

Ďalšie informácie a podrobnosti na: Une saisie incorrecte de l'en-tête peut entraîner une détermination incorrecte de la catégorie de compétition de la station ou un réacheminement du journal de bord uniquement pour le contrôle.

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X