Opération expérimentale dans la bande 5 MHz

Bureau des télécommunications ST (VOUS M.) permet aux titulaires de licence amateur de demander une exploitation expérimentale dans la bande 5 MHz. TÚ SR vydal na základe žiadosti prvé dve povolenia pre OM1II a OM3CU. Platnosť povolení je jeden rok. Povolený je úsek 5,2585 – 5,2615 MHz s výkonom 100 W ERP. Celé pásmo v súčasnosti nie je možné povoliť, lebo ho využívajú silové zložky. Záujemcovia môžu požiadať o povolenie na predpísanom tlačive www.teleoff.gov.sk/data/files/10872.rtf. K žiadosti je potrebné priložiť kolok v hodnote 3 eurá a doklad o zaplatení úhrady vo výške 3,31 comment construire une verticale structurellement exigeante avec un système radial au sol dimensionnel et une personnalisation.

Sincèrement
ing. Vavro romain, porte-parole de la presse

Office des télécommunications de la République slovaque
Usine 7, BOÎTE POSTALE 40, 828 55 Bratislava 24
République slovaque

tél.: +421 2 57 88 15 52
fax: +421 2 5293 2096
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
www.teleoff.gov.sk

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X