Mémorial OTC SARA (CW) 2013

Les dimanches 8. septembre 2013 matin o 08,00 Le Mémorial OTC SARA commence (CW). C'est juste une heure de course, souvenir de nos amis. Svojou účasťou nás potešíš a prispeješ k obľube tohto preteku.

OLD-TIMERS CLUB SARA vyhlasuje ako spomienku na tých priateľov z nášho klubu, dont la clé était irrémédiablement silencieuse, “Mémorial OTC SARA”.

Preteky sa konajú dvakrát ročne, jarná časť (BLU) vždy druhú nedeľu v máji a jesenná časť (CW) vždy druhú nedeľu v septembri. Preteku sa môžu zúčastniť a nadväzovať vzájomné spojenia všetci rádioamatéri z OK a OM a všetci členovia OTC SARA. Každá stanica sa započítava jedenkrát za pretek.

Okrem staníc, ktoré budú medzi sebou nadväzovať spojenia, preteku sa môžu zúčastniť aj rádioví poslucháči (SWL), ktorí budú za odpočuté spojenia hodnotení samostatne.

Temps : 06,00 – 07,00 UTC

Fréquences : 3,520 – 3,560 MHz (Partie CW)

Performance : odporúčaný výkon do 100 W

Code :

  • Membres OTC: rapport + OTC + numéro de membre (599 OTC 008)
  • Non-membres: rapport + numéro de série QSO ( 599 001)
  • La station club OM9OT donne: rapport + abréviation OTC (599 OTC)

Notation :

  • QSO s OM9OT – 5 points
  • QSO s členom OTC – 3 corps
  • QSO s nečlenom – 1 cette

Le résultat : Celkový súčet bodov. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT, qui participera régulièrement à la course.

Denníky z pretekov vo zvyčajnej forme (la date, temps, marque, vyslaný kód, code reçu, corps za QSO, súčet QSO a súčet bodov, čestné vyhlásenie, dátum a podpis súťažiaceho) treba zaslať do 20 dní po pretekoch na adresu vyhodnocovateľa:

Viliam Jánoš, OM3CAQ, Strojárenská 4, 900 27 Bernolákovo, alebo e-mailom na: om3caq(à)nextra.sk alebo om3caq(à)omradio.sk (formát ASCII). Môžete využiť aj formulár denníka v Exceli, ktorý si stiahnete .: TON :.

Stručný návod pre elektronický denník v programe .:Là, il choisit le type de course :.

Radioamateur, qui se classera aux trois premières places de la course, obdržia diplom.

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X