Zvládli by ste SO2R prevádzku?

SO2R “single operator 2 radios” alebo v slovenčine jeden operátor 2 zariadenia je náročný štýl rádioamatérskej prevádzky, pri ktorom jeden operátor obsluhuje dve rádiostanice. V tom prípade jeden prijímaný signál smeruje do ľavého ucha, druhý do pravého ucha. Patrí medzi veľmi náročné štýly prevádzky, avšak veľmi efektívne v contestoch.

Okrem prevádzkovej náročnosti prináša zvýšené nároky aj na výbavu, napríklad vo forme pásmových filtrov či systému blokovania vysielania na dvoch pásmach súčasne. Ako to vyzerá, keď sa SO2R používa efektívne ukazuje príklad YV1KK:

Koľko ste zvládli chytiť? Zvládli by ste SO2R tiež?