Conditions de course SNP

Icom IC-7000 TCVR
Icom IC-7000 TCVR

Date: Tretia nedeľa v auguste od 04,00 faire 06,00 UTC. Súťaží sa v dvoch jednohodinových etapách. Pretekov sa môžu zúčastniť aj OK stanice a tiež aj iné zahraničné stanice.

Mode: CW, BLU

Zone: 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz

Catégories:

  • A1 – QRO CW
  • A2 – QRO SSB
  • A3 – QRO MIX
  • B1 – QRP CW
  • B2 – QRP SSB
  • B3 – QRP MIX

V kategóriách QRP je max. výkon 5 W

Code du concours: V prvej etape: RS(T) + poradové číslo QSO od 001 + PSČ + iniciály operátora, v druhej etape: RS(T) + numéro de série QSO (pokračuje číslovanie z prvej etapy) + okresný znak + posledné dve číslice roku narodenia operátora. Stanice pracujúce /p dávajú PSČ najbližšej obce. Stanice Slovákov a Čechov v zahraničí dávajú PSČ a okresný znak podľa miesta narodenia. Iné zahraničné stanice dávajú len RS(T) a poradové číslo QSO.

Yaesu FTDX3000Notation: QSO s OM/OK a Slovákom a Čechom v zahraničí = 5 points, QSO s inou zahraničnou stanicou = 1 cette. V kategóriách A3 a B3 sa môže v každej etape nadviazať s tou istou stanicou jedno CW a jedno SSB QSO. Časový rozdiel medzi týmito spojeniami musí byť aspoň 5 minutes. Každé takéto spojenie má hodnotu 5 points

Multiplicateurs: Rôzne PSČ a okresné znaky v každej etape zvlášť bez ohľadu na mód

Agendas: Denníky sa posielajú do 30 dní po pretekoch na adresu: Rádioklub OM3KFV, pošt. priečinok 3, 03861 Vrútky, e-mail (txt súbor): om3kfv@zoznam.sk. Jednotné tlačivá denníkov a titulných strán (uľahčujú vyhodnocovateľovi prácu) si môžete vyžiadať na vyššieuvedenej adrese. K žiadosti priložte spiatočnú obálku s nalepenou známkou

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X