Invitation à 24. Concours QRP original (OQRPC)

Communauté du concours QRP (QRPCC) invite tous les passionnés du trafic QRP au prochain tour du concours QRP original. Déjà avant le dernier tour (décembre 2007) jsem na tento web umístil pozvánku. Jelikož si myslím, že jde o velice zajímavou aktivitu a že propagandy není nikdy dost, dávám sem pozvánku znova.

Hlavním smyslem této aktivity je podporovat kreativní a nekonvenční amatérské aktivity, jako je domácí stavba zařízení (homebrewing), nebo prostě vysílání na jiný než obvyklýluxusnítransceiver.

Tato aktivita má, na rozdíl od jiných závodů spíše charakter setkání na pásmech. Výsledkové listiny ukazují, že mnoho operátorů se zúčastní pouze třeba jednu, nebo dvě hodiny s jednopásmovým doma vyrobeným zařízením, bez nějaké snahy po vysokém skóre, nebo dokonce vítězství.

Kdo by však chtěl ukázat, že i QRP operátor dokáže být zapálený závodník, ten je rovněž zván.

Elecraft K1 + Begali Traveller light

Podmínky závodu

Datum a čas:

 • 5. – 6. července 2008 (první víkend v červenci), samedi 15:00 – dimanche 15:00 UTC.
 • Minimální doba odpočinku je 9 les heures. Je možné ji rozdělit do dvou částí. Je možné udělat si více přestávek, ale dvě nejdelší z nich musejí být dohromady alespoň 9 les heures.

Toujours le deuxième week-end entier d'avril:

 • Všichni operátoři, s originálním QRP zařízením, ať již komerčně vyráběným, nebo home-made, včetně těch zařízení, která jsou schopna vysílat výkonem větším, než 5W (což je obecně uznávaná hranice pro QRP výkon), například IC-703, DK0HR 2020, FT-7, K2 a podobně. Patří sem také QRP verze průmyslově vyráběných QRO-transceiverů jako TS-130V, FT-707S, a dalších
 • Operátoři stanic se zařízením QRO (>20W), s výkonem staženým na QRP úroveň by měli rovněž poslat deník, ale budou uvedeni v kategorii Checklog.

Pásma a kmitočty:

 • CW úseky pásem 80m, 40m a 20m

Appel:

 • CQ OQRP

Consignes d'agenda:

 • Pouze single operátor CW. Je možné použít postupně více různých zařízení ale pouze jedno v daný okamžik.
  • V L P : (1W out nebo 2W in)
  • Q R P : (5W out nebo 10W in)
  • M P : (20W out nebo 40W in)
  • NENÍ QRO kategorie

Předávaný kód:

 • TVD + číslo spojení + Toujours le deuxième week-end entier d'avril
 • například tedy: 599 001 VLP

Notation:

 • Vyhodnocovatel započítá 4 body za spojení s jinou závodící stanicí, jejíž deník bude mít k dispozici.
 • Ostatní spojení se počítají za 1 cette.

! avant que l'étain ne commence à fondre ! OD 23. KOLA NOVINKA: HANDMADEBONUS

Na podporu tvořivého ducha QRP amatérů bude použití zařízení, které si operátor vlastnoručně vyrobil, odměněno bonusem 15% bodů v případě, že jde o TX nebo TRX sestavený ze stavebnice, nebo dokonce 30% bodů v případě, že jde o originální zařízení vlastní konstrukce.

TytoHand-made bonusové bodymohou být deklarovány třeba jen pro jedno pásmo, zatímco na ostatních pásmech účastník použil komerčně vyráběné zařízení.

SW20+ a LDG AT100
Multiplicateurs:

 • Vyhodnocovatel započítá 2 násobičové body za každou DXCC zemi (+ IT9) za spojení s jinou závodící stanicí, jejíž deník bude mít k dispozici.
 • Jinak je každá země DXCC za 1 násobičový bod.

Celkový výsledek:

 • Součet bodů za spojení, vynásobený počtem bodů za násobiče.
 • Výsledek vypočítá vyhodnocovatel. Nepokoušejte se sami spočítat výsledek, nemůžete tušit, kdo pošle a kdo nepošle vyhodnocovateli deník.Z toho plyne, že každý deník je vítán a očekáván. Třeba jenom 3 QSO na pohlednici.

invitation au mémorial ondreja oravca om3au 3:

 • Pro papírové deníky je vytvořen tento formulář.
 • V každém případě musí titulní list deníku obsahovat vaše jméno, adresse, volací značku, a vyznačenou dobu odpočinku.
 • V případě papírového deníku musejí být jednotlivá pásma zvlášť.
 • Vypište také všechna zařízení použitá v závodě, včetně jejich výkonu (nebo příkonu). U doma vyrobených zařízení stručný popis.
 • Nezapomeňte požádat o bonusové body za Homemade zařízení.
 • Deníky poslat nejpozději do 31.července 2008 à l'adresse :
  Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, Schlesierweg 13, D-38228 SALZGITTER, Germany.
 • Deníky jako soubory z počítače pošlete na e-mailovou adresu:
  oqrpc(arobase)qrpcc.de
 • Deník v elektronické podobě pošlete jako Cabrillo, nebo STF (simple text file).
 • Pro převod papírového deníku na počítačový soubor je doporučena Windowsovská verze programu LM (od DL8WAA)
 • Vaše značka musí být v předmětu zprávy, par exemple: “23rd OQRP log by OK9XYZ

Pro další informace a detaily okolo zaslání deníku se podívejte na webové stránky http://www.qrpcc.de

73/2 es cu in OQRPC !
“Chose”, Hartmut Weber, DJ7ST G-QRP-C #110

FT-817

Pozvánka pro začínající telegrafisty

Vím o několika amatérech, kteří poté, co si udělali koncesi (dnes, v době, kdy již není povinná zkouška z telegrafie) se začali telegrafii učit. Opravdu si nevymýšlím. Není jich moc, ale existují. Dokonce vím o dvou, kteří se začali morse učitna stará kolena”, přestože koncesi již mají mnoho let. Jenomže stále nějak nemají odvahu objevit se na pásmu. Většinou mají obavy, že protistanice na něvyjedepříliš rychle a bude se na něco dotazovat, oni to nepoberou a bude z toho ostuda.

Myslím, že aktivita jako je tato (OQRPC) je ideální příležitostí to zkusit. Jde o závod, takže předávaný kód je poměrně krátký. Většina operátorů nevysílá nějakými závratnými rychlostmi. Navíc, protože si jsou vědomi že mají malý výkon, často předávaný kód vícekrát opakují. Také není problém siza bukemposlechnout, co stanice předává v předchozím spojení a z toho odvodit co bude dávat mě. (pouze číslo QSO bude o jedničku vyšší, možná jiný RST).

Výhoda je také to, že závod trvá 24 les heures. Poté, co se takový začátečník po třetím QSO absolutně psychicky (i fyzicky) vyčerpá (Nedělám si legraci, tréma a nervozita dokáže člověka zdolat strašně rychle), může si dát hodinu nebo dvě pauzu a potom to zase zkusit. Třeba na jiném pásmu. Času je dost.

Ještě jednou připomínám, co píše pořadatel v pozvánce: V každém případě pošlete vyhodnocovateli deník. I kdyby to byla třeba jenom tři spojení poslaná na pohlednici.

Takže NSL v OQRPC 5. července.

SW40
Do češtiny volně přeložil a svoje poznámky přidal: Jarda ok1hdu
MNI TNX za súghlas s publikovaním, originál nájdete na http://599.cz/view.php?cisloclanku=2008061501

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X