Portails de radioamateurs et sites Web d'organisations nationales de radioamateurs

Rádioamatérom prináša informácie okrem tlačených periodík aj viacero rádioamatérskych portálov. Často informácie prinášajú aj stránky národných rádioamatérskych organizácií, teda organizácií, ktoré zastupujú rádioamatérov.

Portails de radioamateurs et sites Web d'organisations nationales de radioamateurs