Course d'hiver QRP sur VHF

Course d'hiver QRP sur VHF se koná vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru.
Il peut être suivi par des concurrents de tous les pays.

Zones de compétition:

 • 432 MHz 09.00-11.00 UTC (původně 144 MHz 09.00-11.00 UTC)
 • 144 MHz 11.00-13.00 UTC (původně 432 MHz 11.00-13.00 UTC)

Types d'opération: CW et fone selon les conditions du permis, alors qu'il est nécessaire de suivre les recommandations de la région I. IARU pour différents types de fonctionnement dans les sections de fréquences des bandes de radio amateur.

D'autres conditions:

 • QTH libovolné, il peut y avoir un courant électrique à la dimension.
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 mètres. La station station ne doit pas être changée pendant la course.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, prise de signal(Oui) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, ça dépend de l'accord entre eux
 • Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 watts.
 • Napájení všech zařízení, nécessaire au fonctionnement (TCVR, rotateur, punaise, PC…) uniquement à partir de sources chimiques, ils ne peuvent être rechargés qu'à partir des cellules solaires pendant la course, L'article de Peltier, ou des ressources mécaniques à propulsion humaine.
 • Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem.
 • Spojení EME, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses (les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses) les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses 0.
 • Použití DX Clusteru, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses.

Un maximum de deux signaux transmis sur deux bandes différentes à tout moment sestává z RS nebo RST, les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses. les convertisseurs cross-band et sol ou spatial ne comptent pas pour les courses 001. Code complet comprenant le numéro de série de la connexion de 001 les stations non concurrentes transmettent également, qui ne veulent pas être évalués. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Gare, qui ne veulent pas être évalués, n'est pas obligé d'envoyer un journal.

Notation: Un point compte pour chaque kilomètre de distance de pontage entre les deux gares. La valeur en points de la connexion dans le journal de compétition doit être donnée sous forme d'entier. Une connexion dans le même localisateur WW est comptée 1 cette. Selon la recommandation de la région I. IARU, un coefficient doit être utilisé 111,2 convertir des degrés en kilomètres, en tenant compte de la courbure de la Terre. en tenant compte de la courbure de la Terre (en tenant compte de la courbure de la Terre 1984). en tenant compte de la courbure de la Terre, en tenant compte de la courbure de la Terre.

Évaluation: en tenant compte de la courbure de la Terre, en tenant compte de la courbure de la Terre. en tenant compte de la courbure de la Terre.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

 • Elektronický deník musí být ve formátu EDI (Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier), Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier. IARU. Le journal de compétition peut être envoyé à l'évaluateur sous forme électronique ou papier.
 • Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
 • Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
 • Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

La connexion est invalide, si la station a un agenda:

 • Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. dans la marque, rapport, le numéro de série de la connexion ou du localisateur
 • Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minutes par rapport à l'heure UTC correcte

La station ne sera pas évaluée dans la course:

 • Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
 • Za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
 • Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
 • Za nesportovní chování v závodě

Envoi d'un journal:

 • elektronicky na ok1dom@seznam.cz
 • poštou na adresu Miroslav Bečev, inarrêtable 1831, 155 00 Prague 5

En envoyant l'agenda, la station confirme, že splňovala propozice Zimního QRP závodu.

Poznámky k Zimnímu QRP závodu:

Jde u nás o novinku, uspořádat v zimním období závod na VKV, kde se předpokládá pobyt venku. Jedná se o pokus, o nevyzkoušené propozice. je l'espère, že hamové překonají zimní spánek, opustí teplo svých hamoven a vyrazí na pár hodin na vzduch.

Ve stejné době je v DL Winter BBT Contest, takže protistanice by měly být. Současně prosím ty, kteří nejsou schopni splnit podmínky závodu, par exemple. se stavbou antény, aby se závodu přesto zúčastnili s úměrným výkonem a poslali deník pro kontrolu. Velmi tím zpřesní vyhodnocení závodu. Slibuju, že pokud budou mít zájem, tak jim soukromě pošlu jejich checklog. Současně s deníkem prosím o připomínky k závodu, abych mohl případně upravit propozice podle zkušeností z prvního ročníku.

Mirek OK1DOM

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X