Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

#11704

om3ei
Člen

Existuje odporúčanie CEPTu pre povoľovací orgán čo má skúšať. Podľa môjho názoru (a tento názor má veľa ľudí, s ktorými rozprávam) idú požiadavky na znalosti z techniky príliš do hĺbky. Či už pre triedu A alebo N. Vyžadujú sa tam také znalosti, že pre toho, kto nemá elektrotechnické vzdelanie, to môže byť oveľa väčší problém ako morze. A pritom pri bežnej prevádzke na továrenskom zariadení tie znalosti nepotrebuješ. Je užitočné ich vedieť, ale nie je to nevyhnutné. Preto majú pre nás ďaleko väčší význam skúšky z prevádzky. To sú veci, ktoré nevyhnutne musíš vedieť, aby si mohol začať pracovať na pásmach. A dajú sa aj pomerne ľahko naučiť.