Odpoveď na: Digital mód cez analóg crossband?

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Technika Digital mód cez analóg crossband? Odpoveď na: Digital mód cez analóg crossband?

#11928 Odpoveď

Predpokladám, že digitálny signál budeš modulovať na FM. Ak vezmeme klasickú AX.25 (packet), v rýchlostiach 1200 a 2400Bd by mala postačovať každá rádiomatérska stanica. Rýchlosť 9600Bd si vyžaduje väčšiu šírku prenášaného pásma a menšie skreslenie, to zvládnu len niektoré zariadenia (bývajú označené 9600 ready).

S vyššou rýchlosťou je nutná väčšia šírka pásma a prechod na vyššie pásma (SHF).

Digitálne módy s menšou šírkou pásma (a nižšou rýchlosťou) ako PSK, RTTY a pod. budú bez problémov.

Samotná konfigurácia softwaru záleží na digitálnom signále, ktorý chceš prenášať a samotnom softwari. Ak chceš prenášať internet alebo vytvoriť lokálnu dátovä sieť, na amatérske rádio zabudni. Jednak sa do rádioamatérskej siete nesmú pripájať nerádioamatéri a dosiahnuté parametre budú mizerné. To radšej siahni po komponentoch na to určených (WI-FI).