Odpoveď na: bts – gsm vysielace

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Iné bts – gsm vysielace Odpoveď na: bts – gsm vysielace

#12917 Odpoveď

Anonymný

Pokiaľ by bol preukázaný škodlivý vplyv elmag. vlnenia (nepáči sa mi slovo žiarenie) z vysielacích zariadení na BTS , čo je frekv. rozsah cca od 450MHz do cca 38GHz, tak by tie zariadenia nemohli byť prevádzkované a už vôbec nie v obývaných oblastiach.
Napr. na frekvencii 900MHz je bezpečná vzdialenosť, v ktorej dávka elmag. vlnenia za 24 hodín nepresiahne normou stanovenú bezpečnú hodnotu okolo 2 – 3 metre v priamom vyžarovacom smere antény.
Tzn., že bežný smrteľník nemá šancu absorbovať dávku elmag. vlnenia väčšiu ako pripúšťa hygienická norma.
Ešte podotýkam, že prevádzka každej BTS je podmienená pravydelným meraniam z hygieny.

Radšej by nám mali trápiť úplne iné problémy, ktoré sa nás týkajú viac a riešiť tie.