Holický pohár 2019

Termín závodu: tradičně poslední sobotu v dubnu v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC)
Pásmo 80 m, v úsecích: CW – 3520–3560 kHz a SSB – 3600–3650 a 3700–3770 kHz
Druh provozu: CW – výzva “TEST HP” / SSB – “VÝZVA HOLICKÝ POHÁR”
Kategorie:
CW – do 100W, provoz CW
SSB – do 100W, provoz SSB
MIXED – do 100W, provoz CW i SSB
QRP – do 5W, provoz CW i SSB
SWL – posluchači, provoz CW i SSB
NOVICE – pouze pro držitele licence N, do 10W, provoz CW i SSB
CHECKLOG – nejedná se o kategorii, deník je pouze pro kontrolu

Navazování QSO:
OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM.
Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci. Pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor. S každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou, resp. duplicitní spojení nebudou započítána. Doporučujeme udělat duplicitní QSO, pokud vás o něj stanice požádá (mít nastaven elektronický deník tak, aby to umožňoval). V nejhorším případě vám toto QSO pouze nebude započítáno.
QSO lze navazovat i v módu ve kterém stanice nesoutěží. I tato spojení je nutné zapsat do deníku. Stanici budou do výsledného skóre započítána pouze spojení v módu podle kategorie, do které se přihlásila. Ostatní spojení budou použita pro kontrolu.

Soutěžní kód:
Předává se RS/RST + okresní znak (např. 599 LVC nebo 59 DDO).
Okresní znak je dle členění platného do konce roku 2001 (seznam znaků na zde)

Body za QSO:
1 bod za každé platné spojení
1 násobič za každý jedinečný okresní znak
U deníku v elektronické formě není nutné vyznačovat body ani násobiče.

Výsledek:
Celkové skóre je součin celkového počtu bodů a celkového počtu jedinečných násobičů.
U deníku v elektronické formě není nutné uvádět celkový počet bodů, ty budou vyhodnoceny při zpracování.

Pravidla pro posluchače:
Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, volací znak stanice, odesílaný RS/RST, odesílaný násobič a volací znak protistanice) se počítá 1 bod. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče. V daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 2 body a až 2 násobiče.

Deníky:
Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor.
Vyhodnocovatel zásadně preferuje (a u stanic na předních místech ve výsledkové listině předpokládá) deníky ze závodu ve formátu Cabrillo. Akceptuje obě v současnosti používané verze 2.0 i 3.0. Správně nakonfigurovaný elektronický deník zpravidla vyexportuje správný formát dat. V případě pochybností zkontrolujte formát deníku podle přílohy.

U deníku v jiném formátu, tedy textový ASCII (*.txt) nebo tabulka (*.xls,*.xlsx) či dokument (*.doc,*.docx) je nutné spolu se souborem zaslat i sumář, který pojmenuje volaci_znak.sum (například ok9abc.sum). Způsob zaslánání papírového deníku, případně další možnosti jsou popsány v příloze. Tyto verze však pořadatel nedoporučuje a jsou uvedeny pouze pro případ, že účastník nemá možnost zaslat deník některým z výše uvedených způsobů.

U deníků, které nejsou ve formátu Cabrillo vyhodnocovatel nezaručuje zpracování a zařazení do soutěže.

Doručení deníků:
Nahrání na web: http://hp.nagano.cz/. Pouze ve formátu Cabrillo.
Zaslání e-mailem na: hp(zav)ok1khl.com. V „Předmětu“ zprávy uveďte použitý soutěžní volací znak. Soubory je třeba pojmenovat podle volacího znaku použitého v závodě, např. ok1boa.cbr (pro Cabrillo).
Zasílání na poštovní adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 534 01 Holice
Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód). Upřednostňujeme elektronické zasílání deníků, elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!
Pozn. skenovaný papírový je stále považován za papírový, data z něj nejsou rozumně zpracovatelná.

Uzávěrka:
Všechny deníky musí být doručeny do 14-ti dnů po skončení závodu.

Vyhodnocení:
Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné volací znaky, špatné přijaté kódy) nebudou započítána.
Pokud se stanicí, která nezaslala soutěžní deník, navážou spojení min 3 soutěžící stanice, tak je zařazena do hodnocení „pro kontrolu“ a protistanicím se spojení započítává. Pokud s ní naváže spojení méně než 3 soutěžní stanice, spojení není ověřitelné a nezapočítává se.
Tolerovaná vzájemná časová odchylka spojení je 5 minut.
V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.
Každá kategorie se vyhodnocuje samostatně. Ceny se udělují v kategoriích, do nichž se přihlásilo alespoň 5 stanic. Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.

Pořadí, diplomy a ceny:
v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu každá stanice která si o něj požádá každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý „Holický pohár“ stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní „Holický pohár“ na dobu jednoho roku stanice s nejvyšším počtem bodů budou odměněny hmotnými cenami v hodnotě:
1. místo — 1500,- Kč
2. místo — 1000,- Kč
3. místo — 500,- Kč

pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví

Diskvalifikace:
Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

Informace a dotazy k závodu:
Dotazy zasílejte na e-mail: hp(zav)ok1khl.com
Informace, seznam došlých deníků a výsledkovou listinu naleznete na domácí webové stránce http://www.ok1khl.com/

Pořadatelem závodu je Radioklub OK1KHL Holice a město Holice.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x