Holický pohár 2020

Termín závodu: tradičně poslední sobotu v dubnu v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC)

Pásmo 80 m, v úsecích: CW – 3520–3560 kHz a SSB – 3600–3650 a 3700–3770 kHz

Druh provozu: CW – výzva “TEST HP” / SSB – “VÝZVA HOLICKÝ POHÁR”

Kategorie:

CW – do 100W, provoz CW

SSB – do 100W, provoz SSB

MIXED – do 100W, provoz CW i SSB

QRP – do 5W, provoz CW i SSB

SWL – posluchači, provoz CW i SSB

NOVICE – pouze pro držitele licence N, do 10W, provoz CW i SSB

CHECKLOG – nejedná se o kategorii, deník je pouze pro kontrolu


Navazování QSO:

OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM.

Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci. Pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.
S každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou, resp. duplicitní spojení nebudou započítána. Doporučujeme udělat duplicitní QSO, pokud vás o něj stanice požádá (mít nastaven elektronický deník tak, aby to umožňoval). V nejhorším případě vám toto QSO pouze nebude započítáno.

QSO lze navazovat i v módu ve kterém stanice nesoutěží. I tato spojení je nutné zapsat do deníku. Stanici budou do výsledného skóre započítána pouze spojení v módu podle kategorie, do které se přihlásila. Ostatní spojení budou použita pro kontrolu.


Soutěžní kód:

Předává se RS/RST + okresní znak (např. 599 LVC nebo 59 DDO).

Okresní znak je dle členění platného do konce roku 2001 (seznam znaků na zde)


Body za QSO:

1 bod za každé platné spojení

1 násobič za každý jedinečný okresní znak

U deníku v elektronické formě není nutné vyznačovat body ani násobiče.

Výsledek:

Celkové skóre je součin celkového počtu bodů a celkového počtu jedinečných násobičů.

U deníku v elektronické formě není nutné uvádět celkový počet bodů, ty budou vyhodnoceny při zpracování.


Pravidla pro posluchače:

Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, volací znak stanice, odesílaný RS/RST, odesílaný násobič a volací znak protistanice) se počítá 1 bod. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče. V daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 2 body a až 2 násobiče.


Deníky:

Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor.

Vyhodnocovatel zásadně preferuje (a u stanic na předních místech ve výsledkové listině předpokládá) deníky ze závodu ve formátu Cabrillo. Akceptuje obě v současnosti používané verze 2.0 i 3.0. Správně nakonfigurovaný elektronický deník zpravidla vyexportuje správný formát dat. V případě pochybností zkontrolujte formát deníku podle přílohy.


U deníku v jiném formátu, tedy textový ASCII (*.txt) nebo tabulka (*.xls,*.xlsx) či dokument (*.doc,*.docx) je nutné spolu se souborem zaslat i sumář, který pojmenuje volaci_znak.sum (například ok9abc.sum).
Způsob zaslánání papírového deníku, případně další možnosti jsou popsány v příloze. Tyto verze však pořadatel nedoporučuje a jsou uvedeny pouze pro případ, že účastník nemá možnost zaslat deník některým z výše uvedených způsobů.


U deníků, které nejsou ve formátu Cabrillo vyhodnocovatel nezaručuje zpracování a zařazení do soutěže.


Doručení deníků:

Nahrání na web: http://hp.nagano.cz/. Pouze ve formátu Cabrillo.

Zaslání e-mailem na: hp@ok1khl.com. V “Předmětu” zprávy uveďte použitý soutěžní volací znak. Soubory je třeba pojmenovat podle volacího znaku použitého v závodě, např. ok1boa.cbr (pro Cabrillo).

Zasílání na poštovní adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 534 01 Holice

Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód).
Upřednostňujeme elektronické zasílání deníků, elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!

Pozn. skenovaný papírový je stále považován za papírový, data z něj nejsou rozumně zpracovatelná.


Uzávěrka:

Všechny deníky musí být doručeny do 14-ti dnů po skončení závodu.


Vyhodnocení:

Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné volací znaky, špatné přijaté kódy) nebudou započítána.

Pokud se stanicí, která nezaslala soutěžní deník, navážou spojení min 3 soutěžící stanice, tak je zařazena do hodnocení “pro kontrolu” a protistanicím se spojení započítává. Pokud s ní naváže spojení méně než 3 soutěžní stanice, spojení není ověřitelné a nezapočítává se.

Tolerovaná vzájemná časová odchylka spojení je 5 minut.

V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.

Každá kategorie se vyhodnocuje samostatně. Ceny se udělují v kategoriích, do nichž se přihlásilo alespoň 5 stanic.
Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.


Pořadí, diplomy a ceny:

v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu každá stanice která si o něj požádá
každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý “Holický pohár”
stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní “Holický pohár” na dobu jednoho roku
stanice s nejvyšším počtem bodů budou odměněny hmotnými cenami v hodnotě:

1. místo — 1500,- Kč

2. místo — 1000,- Kč

3. místo — 500,- Kč


pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví


Diskvalifikace:

Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

Informace a dotazy k závodu:

Dotazy zasílejte na e-mail: hp@ok1khl.com

Informace, seznam došlých deníků a výsledkovou listinu naleznete na domácí webové stránce http://www.ok1khl.com/


Pořadatelem závodu je Radioklub OK1KHL Holice a město Holice.